Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser og rettleiar i moderne historie, historiedidaktikk og teori og metode i grunnskulelærarutdaningane, og forskar på konflikta i Nord-Irland, transnasjonal demokratihistorie samt historiebruk og minnekultur.

Underviser i

  • Moderne historie
  • Historiedidaktikk
  • Teori og metode
  • Historiedidaktikk
  • Minnekultur og historiebruk

Forskar på

  • Konflikta i Nord-Irland
  • Historiografi
  • Transnasjonal demokratihistorie
  • Minnekultur og historiebruk

Forskargrupper