Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser og rettleiar i moderne historie, historiedidaktikk og teori og metode i grunnskulelærarutdanningane, og forskar på konflikta i Nord-Irland, transnasjonal demokratihistorie samt historiebruk og minnekultur.

Underviser i
 • Moderne historie
 • Historiedidaktikk
 • Teori og metode
 • Minnekultur og historiebruk
Forskar på
 • Konflikta i Nord-Irland
 • Historiografi
 • Transnasjonal demokratihistorie
 • Minnekultur og historiebruk
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • "Kommentar til resultatet av folkerøysting i Irland"

  Rosland, Sissel (2024)
 • "Kommentar til etableringa av den nye regjeringa i Nord-Irland"

  Rosland, Sissel (2024)
 • Makt, ulikskap og konflikt i den nye læreplanen for samfunnsfag i grunnskulen

  Rosland, Sissel (2023)
 • Merethe Roos. Å forstå fortiden og formidle for fremtiden

  Rosland, Sissel, Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Smerte, livsmot og minnekultur

  Rosland, Sissel (2023)