Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser og rettleiar i moderne historie, historiedidaktikk og teori og metode i grunnskulelærarutdanningane, og forskar på konflikta i Nord-Irland, transnasjonal demokratihistorie samt historiebruk og minnekultur.

Underviser i
 • Moderne historie
 • Historiedidaktikk
 • Teori og metode
 • Minnekultur og historiebruk
Forskar på
 • Konflikta i Nord-Irland
 • Historiografi
 • Transnasjonal demokratihistorie
 • Minnekultur og historiebruk
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Verksame fortidsforteljingar i den politiske konstruksjonen av gruppefellesskap i Nord-Irland etter 1998

  (2021)
 • Making Hope and History Rhyme? Dealing with Division and the Past in Northern Ireland After the Good Friday Agreement

  (2018)
 • Norway as an Example in the UK Women’s Suffrage Campaign

  (2017)
 • Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva

  Andresen, Astri, Rosland, Sissel, Ryymin, Teemu, Skålevåg, Svein Atle (2015)
 • Victimhood, Identity, and Agency in the Early Phase of the Troubles in Northern Ireland

  (2009)