Selected publications

 • Verksame fortidsforteljingar i den politiske konstruksjonen av gruppefellesskap i Nord-Irland etter 1998

  Rosland, Sissel (2021)
 • Making Hope and History Rhyme? Dealing with Division and the Past in Northern Ireland After the Good Friday Agreement

  Rosland, Sissel (2018)
 • Norway as an Example in the UK Women’s Suffrage Campaign

  Rosland, Sissel (2017)
 • Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva

  Andresen, Astri, Rosland, Sissel, Ryymin, Teemu, Skålevåg, Svein Atle (2015)
 • Victimhood, Identity, and Agency in the Early Phase of the Troubles in Northern Ireland

  Rosland, Sissel (2009)