Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvendt forskning

Faglig utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2014 - Januar 2018

Prosjektsamandrag

Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager.

Prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan, og i hvilken grad tradisjonell samisk kunnskap og verdier knyttet til forholdet mellom mennesker og natur kommer til uttrykk gjennom uteaktiviteter i barnehager i kjernesamiske områder.

Formålet er å utvikle kunnskap som kan styrke det samiske perspektivet og utvikle det flerkulturelle innholdet i barnehagelærerutdanningen. Dette vil også kunne gi ny kunnskap om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for barns forståelse for bærekraftig utvikling.

 

Metode

Hovedsakelig bruk av kvalitative metoder som uformelle samtaler/intervju og deltakende observasjon.