Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser og veileder i andrespråkslæring, testing og vurdering av språkferdigheter, språkpolitikk og flerspråklighet. Fra 1997 til 2017 jobbet jeg med utvikling av prøver for voksne innvandrere, et arbeid jeg ledet fra 2011 til 2017 (Norsk språktest/Kompetanse Norge). Jeg representerer HVL i ALTE (Association of Language Testers in Europe) hvor jeg er valgt inn som medlem i Standing Committee og er med-leder av LAMI-gruppen (Language Assessment for Migration and Integration) og leder for diskusjonsgruppen Social Justice Discussion Group. Mine tidligere og nåværende forskningsinteresser dreier seg om bruk, og misbruk, av språkprøver i integrerings- og statsborgerpolitikken, i arbeidsmarkedet og i utdanning, med særlig fokus på innlærere med lite skolegang og begrenset skriftkyndighet.

Pågående prosjekter

 • IMPECT - Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests (Finansiert av NFR) (Rolle: Forsker og arbeidspakkeleder)
 • MetaLearn - Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning (Rolle: Forsker med hovedansvar for utviklinge av en prøve som måler språklig bevissthet hos norske skolebarn, arbeidspakkeleder)
 • Vestlandsverktøyet - Utvikling av et kartleggingsverktøy i norsk for minoritetsspråklige elever i videregående skole i samarbeid med Vestland fylkeskommune. (Rolle: Fagansvarlig, lærerutdanner, prøveutvikler).

Utvalgte publikasjoner

 • Carlsen, C. H. & Hamidi, H. (2023). Språklig rasialisering - språk og språkkravs rolle i strukturell rasisme. I Bugge, E. & Carlsen, C. H. (Red.). Norsk som andrespråk - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Carlsen, C. H., Rocca, L. & Sheils, J. (2023). Education for integration - the case of adult migrants. I Byram, M., Fleming, M. & Sheils, J. (Red.). Quality and Equity in Education: Council of Europe policy and implications for teaching for plurilingual, intercultural and democratic citizenship. Multilingual Matters. 
 • Carlsen, C. H. & Rocca, L. (2022). Language Test Activism. Language Policy. https://rdcu.be/cRwNo
 • Carlsen, C. H. & Rocca, L. (2021). Language Test Misuse. Language Assessment Quarterly 5: 477-491.
 • Carlsen, C. H. & Bugge, E. (2021). Språkkrav for statsborgerskap og hvordan de begrunnes. I Monsen, M. & Pajaro, V. (Red.). Andrespråkslæring for voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. (s. 191-212). Oslo: Cappelen Damm Akademiske
 • Rocca, L., Carlsen, C. H. & Deygers, B. (2020).Linguistic Integration of Adult Migrants: Requirements and Learning Opportunities. Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language and knowledge of society policies for migrants.. Council of Europe.
 • Carlsen, C.H. & Moe, E. (2019). Vurdering av språkferdigheter. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Carlsen, C. H. (2018). The adequacy of the B2-level as university entrance requirement. Language Assessment Quarterly,15(1): 75-89.
 • Deygers, B., Zeidler, B., Vilcu, D. & Carlsen, C. H. (2018). One framework to unite them all? Use of the CEFR in European University Entrance Policies. Language Assessment Quarterly 15(1):3-15.
 • Carlsen, C. H. (2017). Giving LESLLA-learners a fair chance in testing. In Solinski, M. (Ed.). Proceedings from LESSLA 2016 12th Annual Symposium, Sept. 8th.-10th 2016 (pp. 135-148). Granada: Universidad de Granada.
 • Carlsen, C. H. (2014). Språkkrav og statsborgerskap - et testetisk dilemma. (Language requirements and citizenship - a test ethical dilemma). In Brunstad, E., Gujord, A.-K. H. & Bugge, E. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo: Novus.
 • Carlsen, C. & Moe, E. (2014). Assessing Norwegian. I Kunnan, A. (Eds.) The Companion to Language Assessment. Wiley-Blackwell.
 • Carlsen, C. (2012) Proficiency level – a fuzzy variable in computer learner corpora. Applied Linguistics. 33(2): 161-183 

Utvalgte konferansepresentasjoner og foredrag

 • Carlsen, C. H. (2022). Språkprøver for innvandrere - språksyn, bruk og konsekvenser. Invitert plenumsforedrag, Møte om norsk språk (MONS), 23.11.23, Universitetet i Tromsø.
 • Carlsen, C. H. (2021). Social justice & structural racism - the role of language, language tests and language testers. ALTE 1st International Digital Symposium, 28.-30. april 2021
 • Carlsen, C. H. & Deygers, B. (2019). Language teaching & testing of low-literate learners. Den 53. ALTE konferansen. Leuven, 25. april 2019.
 • Carlsen, C. H. (2019). Language tests to regulate migration - a validity problem. Den 19. EALTA konferansen. Dublin, 31.mai - 02. juni, 2019.
 • Carlsen, C. H. (2019). Språkkrav i arbeidslivet. Kompetansefrokost, Kompetanse Norge. Oslo, 31. oktober 2019.
 • Carlsen, C. H. (2017). Engaging vulnerable learners - learning & assessment and low literacy profiles. ALTEs 6. internasjonale konferanse. LAMI Symposium, 3. mai 2017.
 • Carlsen, C: H. (2017). Language testing with a bitter aftertaste. Den 14. EALTA-konferansen, Sevres, 01. juni 2017.
 • Carlsen, C. H. & Kurvers, J. (2017). Giving low educated learners a fair chance - reducing the negative impact of high stakes testing on low educated L2-learners (Workshop). Den 50 ALTE konferansen, 20. september 2017.
 • Carlsen, C. H. & Tammelin-Laine, T. (2017). Language testing for low literate learners - what role should it play? (Symposium) den 14. EALTA-konferansen, Paris, 01. juni 2017.
 • Carlsen, C. H. (2016). Assessing low educated L2-learners. Implications for the test construct of large-scale assessment. Det 38. Language Testing Research Colloquium (LTRC). Palermo, 20.-24. juni 2016.

Annen formidling

Profil på Research Gate

Underviser i
 • Norsk som andrespråk
 • Måling og vurdering av språkferdigheter
 • Kritisk språktesting
 • Muntlig språk
 • Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Språkpolitikk
Forskar på
 • Testing og vurdering av språkferdigheter
 • Konsekvenser av statsborgerprøver for voksne innvandrere med lite skolegang
 • Metaspråklig bevissthet
Forskargrupper