Førsteamanuensis

Espen Helgesen

Arbeids- og kompetanseområde

Sosialantropolog med interesse for hvordan digital teknologi påvirker lesing, skriving, lek og læring i og utenfor skolen.

Underviser i
  • Grunnskolelærerutdanning, syklus 1 og 2
Forskar på
  • Digital teknologi i utdanning og i samfunnet
  • VR-teknologi
  • Programmering i samfunnsfag
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar