Underviser i
 • Den fyrste- og andre leseopplæringa
 • Den fyrste- og andre skriveopplæringa
 • Norsk som andrespråk
 • Grammatikk
Forskar på
 • Internasjonalisering av høgare utdanning
 • Sosiolingvistikk
 • Språkpolitikk
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Ser du språket i byen?

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2022)
 • Kjønn og språkleg sjølvtillit i høgare utdanning

  (2022)
 • Norsk som andrespråk i høgare utdanning

  (2022)
 • Nynorsk og språk i utdanninga: korleis er stoda på HVL?

  (2022)
 • Språkspor i byen

  (2022)
 • Vis alle