Underviser i
  • Fleirspråklegheit
  • Norsk som andrespråk
  • Sosiolingvistikk
  • Grammatikk
Forskar på
  • Sosiolingvistikk
  • Språkpolitikk
  • Språkdidaktikk
  • Fleirspråklegheit og norsk som andrespråk i utdanning
Forskargrupper