Underviser i

  • Sosiolingvistikk
  • Norsk som andrespråk
  • Grammatikk

Forskar på

  • Sosiolingvistikk
  • Språkpolitikk
  • Norsk som andrespråk i opplæring og høgare utdanning
  • Internasjonalisering av høgare utdanning

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar