Underviser i

 • Den fyrste- og andre leseopplæringa
 • Den fyrste- og andre skriveopplæringa
 • Norsk som andrespråk
 • Grammatikk

Forskar på

 • Internasjonalisering av høgare utdanning
 • Sosiolingvistikk
 • Språkpolitikk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kjønn og språkleg sjølvtillit i høgare utdanning

  (2022)
 • Norsk som andrespråk i høgare utdanning

  (2022)
 • Nynorsk og språk i utdanninga: korleis er stoda på HVL?

  (2022)
 • Språkspor i byen

  (2022)
 • Språkspor

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Språkspor i by og land

  Bukve, Trude, Mascetti, Samuele, Budal, Ingvil Brugger (2022)
 • Språksnakk

  Bukve, Trude, Sonstad, Klaus (2022)
 • Etterlyser bedre system rundt norskopplæring for studenter

  Hystad, Joar, Bukve, Trude (2022)
 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita, Bukve, Trude (2022)
 • Digitale fotspor inn i språket. Språk og stadnamn i lokalmiljøet som utgangspunkt for læring om språkleg variasjon og mangfald.

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude, Mascetti, Samuele (2021)
 • The City as a Linguistic Landscape

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude, Mascetti, Samuele (2021)
 • Studentvurderingar av forholdet mellom engelsk og lokale språk på fem nordiske universitet

  (2021)
 • Hva sier partiprogrammene om språk? / Lytterspørsmål: "Digitalt" eller "virtuelt"?

  Sonstad, Klaus, Bukve, Trude (2021)
 • Undervisning av minoritetsspråkleg ungdom i kombinasjonsklassar i Sogn og Fjordane

  Berge, Maria Kjosås, Bukve, Trude, Vangsnes, Øystein Alexander (2020)
 • Students’ perspectives on English medium instruction within higher education. Exploring gender differences in Norway and Finland

  (2020)
 • Å lese faget med engelske briller

  (2020)
 • Language use in higher education - the student perspective

  (2019)
 • Students’ Perspectives on English Medium Instruction: A Survey-based Study at a Norwegian University

  (2018)
 • Kan kjønn og sjølvtillit predikere haldningar til språkbruk i høgare utdanning?

  (2017)
 • Bottom-up frå eit studentperspektiv

  (2016)
 • Språk og meistringstru i internasjonalisering av høgare utdanning

  (2016)
 • Students' Attitudes Towards Mediums of Instruction at three Nordic Universities

  (2016)
 • Using survey data to measure attitudes – experiences from my own project

  (2016)
 • For lita tid til universitets-demokrati?

  (2015)
 • Engelsk i utdanninga – eit hinder for effektiv kommunikasjon?

  (2014)
 • Kvifor ikkje berre bruke engelsk?

  (2012)
 • Students' attitudes towards the use of English in the context of Norwegian higher education

  (2012)