Publications

 • Boklansering av Språkspor

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude (2023)
 • Pronomenet "hen" praktisk og politisk

  Bugge, Edit, Bukve, Trude, Myklebust, Hege (2023)
 • Talespråkleg variasjon og språkhaldningar

  (2023)
 • Språkspor, staden og språklæraren

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger (2023)
 • Språkspor - Språk, stad og didaktikk

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger, Mascetti, Samuele (2023)
Show all