Førsteamanuensis

Vibeke Solbue

Arbeids- og kompetanseområde

Vibeke Solbue er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og ansatt på pedagogikkseksjonen på Lærerutdanningen. Hun har undervist mye innenfor UDIR-satsingen "Kompetanse for mangfold". Hennes kompetanseområde er innenfor flerkulturell og interkulturell pedagogikk.
Underviser i
  • Master i undervisningsvitenskap
  • Grunnlærerutdanning
  • Kompetanse for mangfold
  • Interkulturell pedagogikk i Fargespill
Forskar på
  • Interkulturell pedagogikk i skole og samfunn
  • Utvikling av narrativ metode i utdanningsforskning
Forskargrupper