Førsteamanuensis

Vibeke Solbue

Arbeids- og kompetanseområde

Vibeke Solbue er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og ansatt på pedagogikkseksjonen på Lærerutdanningen, campus Bergen. Hun arbeider innenfor interkulturell og flerkulturell pedagogikk med fokus på inkludering i skolen, gode ordninger for nyankomne elever og ulike maktstrukturer i samfunn og skole. Videre er hun aktiv innenfor desentralisert kompetanseutvikling med skolebasert utvikling i fokus. Profesjonsetikk med vekt på lærerprofesjonens etiske plattform er også tema innenfor arbeidsområdet. 

Underviser i
  • Master i profesjonsrettet pedagogikk
  • Master i spesialpedagogikk (veileder)
  • Fordypning i profesjonsrettet pedagogikk
  • Grunnlærerutdanning 5-10
  • Desentralisert kompetanseutvikling
Forskar på
  • Interkulturell pedagogikk i skole og samfunn
  • Utvikling av narrativ metode i utdanningsforskning
  • Flykntninger i utdanning
  • Skolebasert kompetanseutvikling
Forskargrupper