Associate Professor

Vibeke Solbue

Selected publications

 • “In this class we are so different that I can be myself!” Intercultural dialogue in a first grade upper secondary school in Norway

  Solbue, Vibeke, Helleve, Ingrid, Smith, Kari (2017)
 • Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.

  Bakken, Yvonne, Solbue, Vibeke (2016)
 • Hvordan er prinsippet om likeverd forstått og praktisert i tre forskjellige klasser i videregående skole?

  Solbue, Vibeke (2016)
 • Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?

  Solbue, Vibeke, Bakken, Yvonne (2016)