Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen. Samfunnsfagseksjonen. Utdannet førskolelærer og sosialantropolog. Opptatt av bistands- og solidaritetsarbeid som del av norsk, offentlig sosialisering. Kulturelt mangfold i skole og barnehage. Barnehage-hjem-samarbeid. Utdanning for bærekraftig utvikling. Samfunnsfagdidaktikk.

Underviser i
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk, BLU
 • Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning
 • Kompetanse for mangfold
Forskar på
 • Forståelse av bærekraft
 • "Den vanskelige samtalen"; undervisningsopplegg i BLU
 • Barnehage og nærmiljø
 • Samfunnsfagdidaktikk
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Tanker fra barnehagen: Personalets refleksjoner om egne erfaringer med kjønn og likestilling.

  Bakken, Yvonne, Lindhardt, Eva Mila (2021)
 • Children as playing agents of change in sustainable ECEC institutions

  Grindheim, Liv Torunn, Bakken, Yvonne, Hauge, Kjellrun Hiis, Heggen, Marianne Presthus (2021)
 • Utdanning for sosial bærekraft - Nærmiljø og samfunn

  Horrigmo, Kirsten Johansen, Bakken, Yvonne, Børhaug, Kjetil (2021)
 • The Difficult Conversation: Facilitating Students' Professional Learning and Development

  Bakken, Yvonne, Carson, Nina, Ohm, Modgun (2019)
 • Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.

  Bakken, Yvonne, Solbue, Vibeke (2016)