Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen. Samfunnsfagseksjonen. Utdannet førskolelærer og sosialantropolog. Opptatt av bistands- og solidaritetsarbeid som del av norsk, offentlig sosialisering. Kulturelt mangfold i skole og barnehage. Barnehage-hjem-samarbeid. Utdanning for bærekraftig utvikling. Samfunnsfagdidaktikk.

Underviser i

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk, BLU
  • Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning
  • Kompetanse for mangfold

Forskar på

  • Forståelse av bærekraft
  • "Den vanskelige samtalen"; undervisningsopplegg i BLU
  • Barnehage og nærmiljø
  • Samfunnsfagdidaktikk

Forskargrupper