Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen.
Samfunnsfagseksjonen.
Utdannet førskolelærer og sosialantropolog.
Opptatt av bistands- og solidaritetsarbeid som del av norsk, offentlig sosialisering.
Kulturelt mangfold i skole og barnehage.
Utdanning for bærekraftig utvikling.
Samfunnsfagdidaktikk.

Underviser i

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk, BLU
  • Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning
  • Kompetanse for mangfold

Forskar på

  • Forståelse av bærekraft
  • "Den vanskelige samtalen"; undervisningsopplegg i BLU
  • Barnehage og nærmiljø
  • Samfunnsfagdidaktikk

Forskargrupper

  • PPP -Portraits of pedagogy teaching in EEC-teacher education/Barnehagen som utdanningsarena
  • FUBU - Forskergruppe for utdanning for bærekraftig utvikling
  • EMIBSS - Studiet av etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn