Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet – motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Mars 2018 - Mars 2021

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

6900000 NOK

Prosjektsamandrag

Hovedmål:

Å frembringe ny kunnskap om hvordan norsk skole kan virke som motkraft til gruppefiendtlige holdninger i samfunnet, og lærere i norsk skole kan arbeide i klassemiljøet for å forebygge fordommer.

Delmål:

  1. å frembringe ny kunnskap om hvordan gruppefiendtlige holdninger blir produsert og reprodusert i norsk skole, og hvilken rolle læreren spiller for å motvirke slike holdninger. Hvor utbredt er slike holdninger er blant elever, hvilken form de tar, hvordan de blir produsert og reprodusert i og utenfor klasserommet, og hvilke ytre faktorer som påvirker hvordan slike fordommer kommer til uttrykk i skolen? En stipendiat og en post.doc. vil få ansvaret for å utføre to studier som skal frembringe kunnskap om disse spørsmålene.

  2. å utvikle et undervisningsprogram i Interkulturell kompetanse i norsk lærerutdanning som kan gjøre nyutdannede lærere i stand til å kunne utvikle gode undervisningsopplegg som kan virke som motvekt til gruppefientlige holdninger i skolen.

Hvordan kan norsk skole virke som motkraft til gruppefientlige holdninger i samfunnet? For å forstå hvordan skolen kan imøtegå og arbeide for å forebygge gruppefientlige holdninger trenger vi mer inngående kunnskap om hvordan slike holdninger produseres og reproduseres innad og på tvers av sosiale grupper. Gruppefiendtlige holdninger er lite forsket på i Norge, og det finnes flere kunnskapshull. Hoffmann et al. (2012) er den første større kvantitative gjennomgangen av gruppefientlige holdninger, og spesielt antisemittisme, som er gjort i Norge. Kvalitative studier har også blitt utført (Chinga-Ramirez 2014), men det mangler inngående og systematisk kunnskap om hvordan negative holdninger kommer til utrykk i sosiale praksiser i skolen.

Flere nyere studier har vist at lærere mangler verktøy for å arbeide med diskriminering av minoriteter i den norske skolen (Harlap and Riese 2014, Spernes 2014, Svendsen 2014). Lærerutdanningen har et stort ansvar for å utvikle en utdanning som sikter mot å utdanne lærere som er kompetente til å fremme en demokratisk kultur, på en måte som vil ha en effekt i skolen. I et flerkulturelt samfunn må lærerutdanninger gi studentene verktøy og kompetanse som hjelper dem til å navigere i et samfunn preget av økende forskjeller og demokratiske og verdimessige utfordringer. En phd og en post.doc. vil frembringe ny kunnskap om hvordan gruppefiendtlige holdninger blir produsert og reprodusert i norsk skole og hvilken rolle læreren spiller i å motvirke slike negative holdninger og fordommer.