Dosent

Mette Bøe Lyngstad

Arbeids- og kompetanseområde

Dosent i drama og anvendt teater, forsker og forteller HVL, campus Bergen

Mediesaker: 

Lyngstad, Mette Bøe (2021) Drama og mobbing. Demonstrasjonsforelesning. 

Lyngstad, Mette Bøe og Yngvild Danielsen (2021).Podcast i Lektor Lomsdal:  Drama og livsmestring

Lyngstad, Mette Bøe og Linn Cecilie Henne  intervjuet i Kulturplot og i podcasten Plottet (2020) 

Lyngstad, Mette Bøe intervjuet i podcasten Lektor Lomsdalens innfall (2017) om Drama i skolen og i lærerutdanningen

Lyngstad, Mette Bøe (2016): Drama som læringsform. Pecha Kucha kveld, i regi av Forskerforbundet.

Noen av de siste publikasjoner: 

Lyngstad, Mette Bøe and Bodil Hansen Blix (2023): A window of opportunities: Composing a relational space for living and telling sustainable stories to live by Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2023 FULLTEKST / ARKIV / DOI

 

Lyngstad, Mette Bøe: «Fuck stigma» (2021). En narrativ undersøkelse av mennesker med rusavhengighet og pårørende sin forståelse av, og erfaring med, fordommer. I Faye, Reidun, Eva Mila Lindhardt. Bodil Ravneberg og Vibeke Solbue (red). Hvordan forstå fordommer. Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget

Lyngstad, Mette Bøe og Yngvild Danielsen (2021): Drama og Livsmestring, Kap. 8 s.141-162. I Tjomsland, Hege Eikeland, Nina Grieg Viik og Geir Kåre Resaland. Folkehelse og livsmestring i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 8 s. 141-162).

Lyngstad, Mette Bøe og Vibeke Solbue(2021): Muntlig fortelling som inkluderingsverktøy for livsmestring. Kap.9. s. 163-182. I Tjomsland, Hege Eikeland, Nina Grieg Viik og Geir Kåre Resaland; Folkehelse og livsmestring i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærmingBergen. Fagbokforlaget. (Kap. 9 s. 163-182).

Lyngstad, Mette Bøe & Yvonne Wang ( 2020) «Barndommen min har aldri forlatt meg». En undersøkelse av trosfortellinger og unges deltagelse i interreligiøs dialog. I Hugaas, Jon Vegard og Åse Høyvoll Kallestad. Oppvekst og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.(Kap. 9 s.207-232). 

Lyngstad, Mette Bøe og Kari Thorkildsen (2018): Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon. I Journal for Research in Arts and Sports Education (JASED) 2 (1). (2018):Lenker til en ekstern side. https://www.jased.net/index.php/jased/article/view/966Lenker til en ekstern side.

Lyngstad, Mette Bøe (2017): Casestudie av fortellerverksted med innvandrerkvinner. I Heggstad, Kari Mjaaland. Bjørn Rasmussen og Rikke Gürgens Gjærum (red.) Drama, teater og demokrati. Antologi II i kultur og samfunn Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 6 s. 97-115).

Lyngstad, Mette Bøe (2016): Foreldrene forteller – et fortellerprosjekt med innvandrermødre. I Solbue, Vibeke og Yvonne Bakken: Mangfold i skole. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 9, s. 185-205).

Lyngstad, Mette Bøe (2015): Generalprøve på virkeligheten. Utforsking av praksisforventninger gjennom forumteater. I Eriksen, Elin Ødegaard og Magli S. Østrem (red.). Praksisfortellinger, Bergen: Fagbokforlaget

 

 

Underviser i
 • Drama og anvendt teater
 • Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanning
 • Folkehelse og livsmestring
 • Interkulturell pedagogikk og fargespill
 • Design thinking
 • Høgskolepedagogikk
Forskar på
 • Drama, anvendt teater og demokrati
 • Drama og mobbing
 • Klassromsforskning
 • Muntlig fortelling med menneske med innvandrerbakgrunn
 • Interreligiøs dialog 
 • Arbeid med mennesker med rusavhengighet.
 • Teater som danning
Forskargrupper
 • Forskningsleder for forskergruppen: Forhandling om fortelling

https://www.hvl.no/forsking/gruppe/fortelling-og-forhandling/