Professor

Mette Bøe Lyngstad

Field of work

Professor in drama and applied theatre. 

Leading of the research group: Neglected Narratives 

Some lecture and podcast about her work; 

Lyngstad, Mette Bøe (2021) Drama og mobbing. Demonstrasjonsforelesning. 

Lyngstad, Mette Bøe og Yngvild Danielsen (2021).Podcast i Lektor Lomsdal:  Drama og livsmestring

Lyngstad, Mette Bøe og Linn Cecilie Henne  intervjuet i Kulturplot og i podcasten Plottet (2020) 

Lyngstad, Mette Bøe intervjuet i podcasten Lektor Lomsdalens innfall (2017) om Drama i skolen og i lærerutdanningen

Lyngstad, Mette Bøe (2016): Drama som læringsform. Pecha Kucha kveld, i regi av Forskerforbundet.

Some of the latest articles: 

Lyngstad, Mette Bøe: «Fuck stigma» (2021). En narrativ undersøkelse av mennesker med rusavhengighet og pårørende sin forståelse av, og erfaring med, fordommer. I Faye, Reidun, Eva Mila Lindhardt. Bodil Ravneberg og Vibeke Solbue (red). Hvordan forstå fordommer. Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget

Lyngstad, Mette Bøe og Yngvild Danielsen (2021): Drama og Livsmestring, Kap. 8 s.141-162. I Tjomsland, Hege Eikeland, Nina Grieg Viik og Geir Kåre Resaland. Folkehelse og livsmestring i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 8 s. 141-162).

Lyngstad, Mette Bøe og Vibeke Solbue(2021): Muntlig fortelling som inkluderingsverktøy for livsmestring. Kap.9. s. 163-182. I Tjomsland, Hege Eikeland, Nina Grieg Viik og Geir Kåre Resaland; Folkehelse og livsmestring i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærmingBergen. Fagbokforlaget. (Kap. 9 s. 163-182).

Lyngstad, Mette Bøe & Yvonne Wang ( 2020) «Barndommen min har aldri forlatt meg». En undersøkelse av trosfortellinger og unges deltagelse i interreligiøs dialog. I Hugaas, Jon Vegard og Åse Høyvoll Kallestad. Oppvekst og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.(Kap. 9 s.207-232). 

Lyngstad, Mette Bøe og Kari Thorkildsen (2018): Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon. I Journal for Research in Arts and Sports Education (JASED) 2 (1). (2018):Lenker til en ekstern side. https://www.jased.net/index.php/jased/article/view/966Lenker til en ekstern side.

Lyngstad, Mette Bøe (2017): Casestudie av fortellerverksted med innvandrerkvinner. I Heggstad, Kari Mjaaland. Bjørn Rasmussen og Rikke Gürgens Gjærum (red.) Drama, teater og demokrati. Antologi II i kultur og samfunn Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 6 s. 97-115).

Lyngstad, Mette Bøe (2016): Foreldrene forteller – et fortellerprosjekt med innvandrermødre. I Solbue, Vibeke og Yvonne Bakken: Mangfold i skole. Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 9, s. 185-205).

Lyngstad, Mette Bøe (2015): Generalprøve på virkeligheten. Utforsking av praksisforventninger gjennom forumteater. I Eriksen, Elin Ødegaard og Magli S. Østrem (red.). Praksisfortellinger, Bergen: Fagbokforlaget

Courses taught

Bachelor and master in: Drama and applied theatre

Teacher training college.

Design thinking

Stortytelling and intercultural work

Research areas

Drama and applied theatre, democracy

Drama and bullying

Class room research

Storytelling and interreligious dialog

Storytelling with people with substance abuse. 

Research groups

Research leader for the research group: Neglected Narratives;

https://www.hvl.no/forsking/gruppe/fortelling-og-forhandling/