Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat i prosjektet IMPECT, Linguistic Intergration of Poor Educated Migrants and the Consequences of Migration Tests.

Mitt ph.d.-prosjekt undersøker erfaringene til migranter med lite eller ingen skolebakgrunn som stryker på statsborgerskapsprøven. 

Underviser i

Jeg underviser i andrespråkspedagogikk og norsk som andrespråk i voksenopplæring. 

Forskar på

Identitet, tilhørighet og investering i språklæring blant migranter med lav skriftkyndighet.

Forskargrupper

Språk og samfunn

Publikasjonar

 • Migration tests and low-literate migrants: Preliminary outcomes from the IMPECT project

  Bugge, Edit, Nordanger, Marte, Karim, Sara Ahmed Hama (2023)
 • Identity and Belonging in the Transnational World

  (2023)
 • Kurdiske migranter med lav skriftkyndighet i Norge og Danmark: Tilhørighet og investering i språklæring etter statsborgerskapsprøven

  (2023)
 • Kurdish low-literate migrants in Scandinavia - excerpts from interviews

  (2022)
 • Transnasjonal identitet og transspråkinghos unge tilbakeflyttere

  (2022)
Vis alle