Stipendiat

Silje Meling Bjørnevoll

Arbeids- og kompetanseområde

Silje Meling Bjørnevoll er stipendiat på Institutt for kunstfag, Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Silje arbeider med forskingsprosjektet "Musikklærarstudentar som endringsagentar - Eit casestudium av praksisopplæring i den femårige lærerutdanninga". Prosjektet er del av det større prosjektet Music Teacher Education for the Future (FUTURED)

Siste publikasjoner:

Bjørnevoll, S. M. (2022). “We Never Got to Try That Experience of Total Chaos”: Exploring Preservice Music Teachers’ Agency in Teaching Practicum. Journal of Music Teacher Education, 0(0). https://doi-org.galanga.hvl.no/10.1177/10570837221137075

 


Bjørnevoll har musikkpedagogisk utdanning frå master i musikkpedagogikk og allmennlærar med musikk. I tillegg har ho årsstudium i musikkterapi og to år utøvande musikkstudium ved Grieg Akademiet v/UiB. Bjørnevoll har arbeidd som musikklærar i grunnskulen i ti år, og har undervist i musikk og andre fag.

 

 

Forskar på

Musikklærarutdanning

Praksisopplæring

Musikklærarstudentar sine praksiserfaringar i høgare utdanning

Endring i utdanning

Forskargrupper