Barn klatrer i trær.

Culture – Criticism – Community

Forskergruppen Culture – Criticism – Community samler forskere med en kritisk forskningsinteresse for kulturelle uttrykk, kulturell deltakelse, kunstfagdidaktikk, community arts og kunstmiljøer.

Stikkord for forskningen er: Kultur, kritikk, community, kontekst, mangfold, deltakelse, likhet, rettferdighet og demokrati.

Forskningsgruppen er tverrfaglig, tverrinstitusjonell og internasjonal. I tillegg til å fungere som forskningsfellesskap, vil forskningsgruppen være en paraply for eksisterende forskingsprosjekter og en inkubator for nye prosjekter og perspektiver.

Hovedformålet med gruppen er å stimulere til kritisk drøftinger, å utfordre eksisterende antakelser og dermed utvikle teoretisk og epistemologisk innsikt.

Nyeste publikasjoner

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeledere

bilde av Tine Grieg Viig

Tine Grieg Viig

Førsteamanuensis

Forskingsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.