Barn klatrer i trær.

Culture – Criticism – Community

Forskergruppen Culture – Criticism – Community samler forskere med en kritisk forskningsinteresse for kulturelle uttrykk, kulturell deltakelse, kunstfagdidaktikk, community arts og kunstmiljøer.

Stikkord for forskningen er: Kultur, kritikk, community, kontekst, mangfold, deltakelse, likhet, rettferdighet og demokrati.

Forskningsgruppen er tverrfaglig, tverrinstitusjonell og internasjonal. I tillegg til å fungere som forskningsfellesskap, vil forskningsgruppen være en paraply for eksisterende forskingsprosjekter og en inkubator for nye prosjekter og perspektiver.

Hovedformålet med gruppen er å stimulere til kritisk drøftinger, å utfordre eksisterende antakelser og dermed utvikle teoretisk og epistemologisk innsikt.

Nyeste publikasjoner

Bjørnevoll, S. M. (2022). “We Never Got to Try That Experience of Total Chaos”: Exploring Preservice Music Teachers’ Agency in Teaching Practicum. Journal of Music Teacher Education, 0(0). https://doi-org.galanga.hvl.no/10.1177/10570837221137075

Holdhus, K., Christophersen, C., & Partti, H (2022). Soundtrapped? Socio-material perspectives on collaborative teaching within the music classroom. Research Studies in Music Educationhttps://doi.org/10.1177/1321103X221115978

Rinde, Felicity Katharine Burbridge (2022). Inclusive socio-musical spaces for newly arrived migrant children in a Norwegian primary school: Teacher and school leader perspectives. International Journal of Music Education 2022

When the Unforeseen is the Foreseen. Drama Perspectives on Using Rituals to Connect with People Living with Dementia (2022). Katrine Heggstad, DRAMA, When the Unforeseen is the Foreseen: Drama Perspectives on Using Rituals to Connect with People Living with Dementia: DRAMA: Vol 59, No 1 (idunn.no)

Stilla og ropet – kunstnerisk (ut)forskning gjennom fem elastiske byggekomponenter (2022) Tine Grieg Viig Stemma og stilla i musikk og litteratur, CappelenDamm

The multiplicity of preservice music teachers' positioning in a participatory action research (2022)
Onsrud, Silje Valde;Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica
Research Studies in Music Education

Who are the music student teachers in Norwegian generalist teacher education? A cross-sectional survey (2021)
Nysæther, Eyolf Thovsen;Christophersen, Catharina Renate;Sætre, Jon Helge
Nordic Research in Music Education

Music in the school life of newly arrived migrant children: potential paths to participation and belonging (2021)
Rinde, Felicity Katharine Burbridge;Kenny, Ailbhe
Music Education Research

Developing an understanding of intercultural music education in a Nordic setting (2021)
Rinde, Felicity Katharine Burbridge;Christophersen, Catharina Renate
Nordic Research in Music Education

Lewis, Judy & Christophersen, Catharina (2021). Frontiers of difference: a duo-ethnographic study of social justice in music education. Music Education Research 20 (1), pp. 90-104

Onsrud, Silje Valde (2021). Thinking queer pedagogy in music education with Girl in Red. I Silje Valde Onsrud, Hilde Synnøve Blix og Ingeborg Lunde Vestad (red.). Gender Issues in Scandinavian Music Education Research: From Stereotypes to Multiple Possibilities, pp. 135-155. Routledge.

Blix, Hilde Synnøve, Vestad, Ingeborg Lunde & Onsrud, Silje Valde (2021). Envisioning gender diversity for music education. I Silje Valde Onsrud, Hilde Synnøve Blix og Ingeborg Lunde Vestad (red.). Gender Issues in Scandinavian Music Education Research: From Stereotypes to Multiple Possibilities, pp. 1-27. Routledge.

Christophersen, Catharina (2021). Education Music Teachers for the future: The craft of change. I Kari Holdhus, Regina Murphy og Magne Espeland (red.). Music Education as Craft: Reframing Theories and Practices, pp. 63-74. Springer. 

Viig, Tine Grieg (2020). Developing reflection-in-musicking in creative practices. Nordic Research in Music Education 1 (1), pp. 132-150

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeledere

Professor
Institutt for kunstfag

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.