Culture – Criticism – Community

Forskergruppen Culture – Criticism – Community samler forskere med en kritisk forskningsinteresse for kulturelle uttrykk, kulturell deltakelse, kunstfagdidaktikk, community arts og kunstmiljøer. Stikkord for forskningen er: Kultur, kritikk, community, kontekst, mangfold, deltakelse, likhet, rettferdighet og demokrati.

Forskningsgruppen er tverrfaglig, tverrinstitusjonell og internasjonal. I tillegg til å fungere som forskningsfellesskap, vil forskningsgruppen være en paraply for eksisterende forskingsprosjekter og en inkubator for nye prosjekter og perspektiver.

Hovedformålet med gruppen er å stimulere til kritisk drøftinger, å utfordre eksisterende antakelser og dermed utvikle teoretisk og epistemologisk innsikt.

Nyeste publikasjoner

Catharina Christophersen og Ailbhe Kenny (red.)
Musician-Teacher Collaborations. Altering the Chord  (2018)

Silje Valde Onsrud og Felicity Burbridge Rinde
Born to Play: Bli bedre – få det bedre. Veiledningsprogram for korps i Norge. En evaluering.

Denne rapporten er skriven på oppdrag frå Norges Musikkorps Forbund (NMF), som er den største aktøren i amatørmusikkfeltet i Noreg.


Catharina Christophersen, Kristin Iversen og Martin Tvedt
Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland – Tilstand og utfordringar i 2016.

Rapporten er skriven på oppdrag frå Samspel Hordaland (2011–2016), som har vore ein samarbeidsallianse med mål om å styrke kunstfagopplæring på alle utdanningsnivå i Hordaland.


Pågående forskningsprosjekter