Barn klatrer i trær.

Culture – Criticism – Community

Forskergruppen Culture – Criticism – Community samler forskere med en kritisk forskningsinteresse for kulturelle uttrykk, kulturell deltakelse, kunstfagdidaktikk, community arts og kunstmiljøer.

Forskergruppen Culture – Criticism – Community samler forskere med en kritisk forskningsinteresse for utdanning, kulturell deltakelse, kunstfagdidaktikk, community arts og kunstmiljøer.

Medlemmene er opptatt av kulturelle praksiser, kritiske tilnærminger til utdanning og formidling, og har en sterk fellesskaps- og samfunnsorientering. Disse ideene og verdiene utforskes både i tradisjonell vitenskapelig forstand og med kunstbaserte forskning, og gjerne med forskningstilnærminger som er samarbeids- og deltakerorienterte.

Forskergruppen er tverrfaglig (musikk, drama, kunst og håndverk), tverrinstitusjonell og internasjonal. I tillegg til å fungere som et forskningsfellesskap, er forskergruppen en paraply for eksisterende forskingsprosjekter og en inkubator for nye prosjekter og utvikling av nye perspektiver.

Gruppemedlemmer har fått tilslag på flere eksterne prosjekter de siste årene. Det største prosjektet var NFR-prosjektet «Music Teacher Education for the Future»  (FUTURED 2019-2022), som utforsket musikkfaget i den nye femårige lærerutdanningen fra et endringsperspektiv.  CCC har en stor produksjon av vitenskapelige publikasjoner, særlige internasjonale. Gruppen er også involvert i både nasjonalt og internasjonalt nettverksarbeid, og driver med utstrakt formidling og samfunnskontakt. Noe av forskningen fra gruppen presenteres og diskuteres i podkasten MusikkPed Podden som ble lansert i august 2023, med nye episoder hver fjortende dag.

Nyeste publikasjoner

Bjørnevoll, Silje Meling (2024). Navigating between traditional and innovative music teaching: Analysing practicum conversations through practice architecture theory. Nordic Research in Music Education 5. 4-22. https://doi.org/10.23865/nrme.v5.5613

Rinholm, H., Fredriksen, B. & Onsrud, S. V. (2023). Critical Reflection in Music Teacher Education: Contradictions and Dilemmas in Theory, Policy, and Practice. Action, Criticism, and Theory for Music Education 22(3), 41-72 . 

Onsrud, S. V. & Kvinge, Ø. (2023). Ideological processes and discursive tensions in Norwegian music teacher education, Cogent Education, 10:2, DOI: 10.1080/2331186X.2023.2259740

Knudsen, J.S. & Onsrud, S.V. (2023). Ideology, selective tradition, and naturalization in the music teacher education curriculumNordic Research in Music Education. 

Christophersen, C., Aróstegui, J.-L., Holdhus, K., Kenny, A., Knudsen, J. S., Lindgren, M., Väkevä, L. & Viig, T.G. (In press): Music teacher education for the future: Reflections on change. To be published in Action, Criticism, and Theory in Music Education 22(3)

Kvile, S. & Christophersen, C. (2023). Recognising intra-actions between music and pupils. Music Education Research 25(2), 205-215.

Bendik Fredriksen, Silje Valde Onsrud, Hanne Rinholm & Judy Lewis (2023) Who takes part in participation? Challenges to empowering student voice in music teacher education, Music Education Research, DOI: 10.1080/14613808.2023.2210159

Viig, T.G., Onsrud, S.V., Lewis, J., Kvinge, Ø. & Christophersen, C. (2023). Developing visions for the future. A reflection on utopias in music teacher education. Visions of Research in Music Education 41(1), 1-17.  https://opencommons.uconn.edu/vrme/vol41/iss1/2

Bjørnevoll, S. M. (2022). “We Never Got to Try That Experience of Total Chaos”: Exploring Preservice Music Teachers’ Agency in Teaching Practicum. Journal of Music Teacher Education, 0(0). https://doi-org.galanga.hvl.no/10.1177/10570837221137075

Holdhus, K., Christophersen, C., & Partti, H (2022). Soundtrapped? Socio-material perspectives on collaborative teaching within the music classroom. Research Studies in Music Educationhttps://doi.org/10.1177/1321103X221115978

Rinde, Felicity Katharine Burbridge (2022). Inclusive socio-musical spaces for newly arrived migrant children in a Norwegian primary school: Teacher and school leader perspectives. International Journal of Music Education 2022

When the Unforeseen is the Foreseen. Drama Perspectives on Using Rituals to Connect with People Living with Dementia (2022). Katrine Heggstad, DRAMA, When the Unforeseen is the Foreseen: Drama Perspectives on Using Rituals to Connect with People Living with Dementia: DRAMA: Vol 59, No 1 (idunn.no)

Stilla og ropet – kunstnerisk (ut)forskning gjennom fem elastiske byggekomponenter (2022) Tine Grieg Viig Stemma og stilla i musikk og litteratur, CappelenDamm

The multiplicity of preservice music teachers' positioning in a participatory action research (2022)
Onsrud, Silje Valde;Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica
Research Studies in Music Education

Who are the music student teachers in Norwegian generalist teacher education? A cross-sectional survey (2021)
Nysæther, Eyolf Thovsen;Christophersen, Catharina Renate;Sætre, Jon Helge
Nordic Research in Music Education

Music in the school life of newly arrived migrant children: potential paths to participation and belonging (2021)
Rinde, Felicity Katharine Burbridge;Kenny, Ailbhe
Music Education Research

Developing an understanding of intercultural music education in a Nordic setting (2021)
Rinde, Felicity Katharine Burbridge;Christophersen, Catharina Renate
Nordic Research in Music Education

Lewis, Judy & Christophersen, Catharina (2021). Frontiers of difference: a duo-ethnographic study of social justice in music education. Music Education Research 20 (1), pp. 90-104

Onsrud, Silje Valde (2021). Thinking queer pedagogy in music education with Girl in Red. I Silje Valde Onsrud, Hilde Synnøve Blix og Ingeborg Lunde Vestad (red.). Gender Issues in Scandinavian Music Education Research: From Stereotypes to Multiple Possibilities, pp. 135-155. Routledge.

Blix, Hilde Synnøve, Vestad, Ingeborg Lunde & Onsrud, Silje Valde (2021). Envisioning gender diversity for music education. I Silje Valde Onsrud, Hilde Synnøve Blix og Ingeborg Lunde Vestad (red.). Gender Issues in Scandinavian Music Education Research: From Stereotypes to Multiple Possibilities, pp. 1-27. Routledge.

Christophersen, Catharina (2021). Education Music Teachers for the future: The craft of change. I Kari Holdhus, Regina Murphy og Magne Espeland (red.). Music Education as Craft: Reframing Theories and Practices, pp. 63-74. Springer. 

Viig, Tine Grieg (2020). Developing reflection-in-musicking in creative practices. Nordic Research in Music Education 1 (1), pp. 132-150

Forskningsprosjekter

Forskergruppeledere

Professor
Institutt for kunstfag
Professor
Institutt for kunstfag

Forskergruppen er tilknyttet programmet Kunst, kreativitet og kulturelle praksisar.