Førsteamanuensis

Øystein Røsseland Kvinge

Arbeids- og kompetanseområde

Øystein Røsseland Kvinge underviser og rettleier i ulike studieprogram ved Institutt for kunstfag. I grunnskulelærarutdanninga (GLU) underviser han på syklus 2, med hovudvekt på kunstnarleg arbeid. Han har og koordinert og undervist i emna Vitskapsteori & metode og Musikkpedagogisk grunnlagstenking. Han er også involvert som emneansvarleg og lærar i Master i kunstfag og Master i kreative læreprosessar.

For tida koordinerer han prosjektet EuropaVox Campus, som er ei internasjonal tevling for studentband ved europeiske universitet og høgskular. Han held og på å utvikle det heildigitale studietilbodet Laptop som instrument og produksjonsverktøy I & II.

Som utøvande pianist er han involvert i mange prosjekt som salsabandet Bergen Vista Social Club og den månaldlege jazzcafeen JazzGalleriet kor han er produsent og speler i husbandet.  

2019 PhD - Universitetet i Bergen

Presentation in teacher education. A study of student teachers’ transformation and representation of subject content using semiotic technology

2012 Mastergrad - Høgskulen på Vestlandet

Mastergrad i IKT i læring med musikk som fagprofil. "Musikalsk læring i Cyberspace? Eit kasusstudium av uformell læring i jazzpiano på YouTube, sett frå eit designteoretisk perspektiv."

Min blogg 

Underviser i
  • Musikk i GLU, syklus 2
  • Master i Kreative læreprosessar (MaCrel), Campus Stord
  • Master i kunstfag
  • LUPE
  • Laptop som hovudinstrument
Forskar på

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=685949