MineMixMusic

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforsking

Prosjektperiode

November 2019 - November 2022