Postdoktor

Tine Grieg Viig

Arbeids- og kompetanseområde

Tine Grieg Viig er førsteamanuensis i musikkpedagogikk på Institutt for kunstfag, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en PhD i musikkpedagogikk fra Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, og arbeider for tiden som postdoktor i det NFR-finansierte prosjektet Music Teacher Education for the Future (FUTURED).

Grieg Viig har musikkpedagogisk utdannelse, og har i tillegg til sin stilling ved Høgskulen på Vestlandet også arbeidet som komponist og kordirigent. Med utgangspunkt i jazzens historiefortellende tilnærming, utforsker hun tette og åpne soniske rom, som kan være både harmoniske og dissonerende, eksperimentelle og konforme, med fokus på hvordan homogene klanger og polyfone linjer kan ta form i et stadig skiftende lydlandskap. Som forsker og lærerutdanner er hun spesielt interessert i skapende arbeid med musikk, post-kritisk musikkpedagogikk, og hvordan digitale verktøy kan gi nye innfallsvinkler til musikkutdanning i det 21. århundre.

Publikasjonar

 • Becoming post-researchers in a Nordic music education context

  Fjeldstad, Mari Ystanes, Viig, Tine Grieg, Hestad Jensen, Runa, Snustad, Rolf Martin, von Germeten, Guro, Kvile, Synnøve, Hauen, Mali (2024)
 • Music Teacher Education for the Future: Reflections on Change

  Christophersen, Catharina Renate, Plaza, José Luis Aróstegui, Holdhus, Kari Mette, Kenny, Ailbhe, Knudsen, Jan Sverre, Lindgren, Monica, Väkevä, Lauri, Viig, Tine Grieg (2023)
 • 'MusiCrafting' in Music Teacher Education

  (2023)
 • Developing visions for the future. A reflection on utopias in music teacher education

  Viig, Tine Grieg, Onsrud, Silje Valde, Lewis, Judy, Kvinge, Øystein Røsseland, Christophersen, Catharina Renate (2023)
 • Stilla og ropet – kunstnerisk (ut)forskning gjennom fem elastiske byggekomponenter.

  (2022)
Vis alle