Institutt for kunstfag

Institutt for kunstfag (IK) er basert i Bergen, Sogndal og Stord. Dei om lag 55 tilsette ved instituttet tilbyr ein brei portefølje av utdanningar til fleire hundre studentar. Utdanningane består av bachelor, master, årskurs, og etter- og vidareutdanningstilbod innan kunst og handverk, drama, musikk, grunnkulelærarutdanning (1-7 og 5-10), community arts og barnehagelærarutdanning.

Institutt for kunstfag er proaktiv i nasjonale og internasjonale forskingsaktivitetar, innovasjon innanfor virksomhetsområdet til instituttet, og formidling av både aktivitetar og resultat. Desse er integrert i både utdanningane og veksemda til dei tilsette. Institutt for kunstfag har dermed som mål å vere ei drivkraft for utvikling av kunstfagundervisning av høg kvalitet i norsk og internasjonal skule.

Leiinga i instituttet 

bilde av Oded Ben-Horin

Oded Ben-Horin

Instituttleiar ved Institutt for kunstfag

bilde av Hege Gjerde Sviggum

Hege Gjerde Sviggum

Assisterande instituttleiar med funksjonsansvar for grunnskulelærarutdanningane, bachelorutdanningar og masterutdanningar

bilde av Guri Margrethe Giæver

Guri Margrethe Giæver

Assisterande instituttleiar med funksjonsansvar for barnehagelærarutdanninga, vidareutdanningar og regional kompetanseutvikling