Kunstfagutdanning

Vil du fordjupe deg i kreative fag og formidle dei vidare? Institutt for kunstfag tilbyr ein brei og attraktiv fagportefølje innan drama, kunst og håndverk og musikk. Våre mangfoldige studieprogram gir ettertrakta kompetanse i skule, barnehage og samfunn, og du vil få ei solid utdanning som kan gi deg mange mogelegheiter.

Dei tre hovudutdanningane ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er grunnskulelærarutdanning 1-7grunnskulelærarutdanning 5-10 og barnehagelærarutdanning. Fagområda til instituttet er viktige innanfor desse utdanningane, og i tillegg er instituttet ansvarleg for ei rekke andre studium.

Vil du ta vidareutdanning i kunstfag tilbyr vi seks frittståande studiepoenggivande emne som du kan ta enkeltvis eller sette saman. Kompetanse for kvalitet er eit anna godt tilbud for deg som vil vidareutdanne deg.

Velkomen som student hos oss!

Studietilbodet for 2022-2023 vil vere klart i starten av desember 2021.

Drama

Musikk

Dans

Kunst og handverk

Kunstfagutdanningar med fleire mulege fagfordjupningar