Kunstfag

Er du av den kreative typen? Vil du fordype deg i kreative fag og dele engasjementet videre? Våre studieprogram gir ettertrakta kompetanse for jobb i skole, barnehage og andre viktige samfunnsarenaer.

Årsstudium

Et årsstudium er en fin måte å prøve ut en utdanning. Hvis du trives kan du studere videre til en bachelor eller ta en lærerutdanning.

Bachelor

Bachelor er en treårig utdanning. Da får du muligheten til å lære mer om ulike kunstneriske uttrykk. Da kan du få jobb på mange samfunnsarenaer som fremmer kunstfagene. For eksempel kulturskole, festivaler, teater og mange flere. 

Integrert master

Hvis du ønsker å bli lærer innen musikk, drama eller kunst og håndverk, kan du ta en lærerutdanning hvor du velger kunst som fag. 

Master

Ønsker du å fordype deg etter en bachelor, kan du gå videre på en master. Masterutdanningen i kunstfag har flere studieretninger som du kan velge mellom:

  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Drama og anvendt teater
  • Kunst og håndverk
  • Musikk

Ph.d.-program

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning for deg som ønsker å kvalifisere deg for vitenskaplig arbeid og forsking på høyt internasjonalt nivå.

 

Er du usikker på studievalget? Se hvordan du kan møte oss!