5.–10. trinn grunnskolelærer

Master

Husker du hvordan det var å virkelig bli sett av en lærer? Hvordan man blir møtt på skolen har stor betydning for resten av livet, og det er kanskje ikke så rart at læreryrket blir sett på som et av verdens viktigste yrker. Med denne utdanningen er du kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen.

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Som lærer skal du bidra til å skape et godt læringsmiljø, samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Et yrke for fremtiden

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Rom til å bruke hele deg

Noe av det beste med å jobbe som lærer er at det gir deg rom til å bruke hele deg. Du vil garantert møte mange utfordringer, og som lærer har du frihet til å velge hvordan du møte disse og hvordan du legger opp din egen undervisning. 


Å undervise elever i femte til tiende trinn

Grunnskolelærerutdanning 5-10 passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Dersom du velger å ta denne utdanningen, lærer du blant annet hvordan du kan videreutvikle elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter. Du har også ansvar for å legge til rette for en fordypning i undervisningsfagene dine.  

Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Praksis - en døråpner for ditt fremtidige yrke!

Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen. Til sammen skal du gjennomføre 110 dager veiledet og vurdert praksis og fem dager observasjonspraksis. Du vil få god veiledning underveis, både fra praksislærer og faglærere ved høgskolen.

Undervisningsmåter

Undervisningen er tett opp til det du lærer i praksis. Du deltar i forelesninger og gruppearbeid. Disse kan både foregå fysisk på campus og digitalt. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. 

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn og unge. I tillegg forventes det at du er motivert for å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner. 

Gavekort i kantina og medlemskap i studentidrettslaget

HVL tilbyr grunnskolelærerutdanning 5-10 i Sogndal, Bergen og på Stord. Starter du på grunnskolelærerutdanningen 5-10 på Stord høsten 2022, vil du få et gavekort på 5000 kroner til bruk i kantina på campus. Du får også dekket medlemskap i studentidrettslaget (Råmund Studentidrettslag) og tilgang til treningsfasiliteter det første året.

Ja, du kan dra på utveksling!

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Det er flere semestre som er aktuelle for utveksling. Les mer om utveksling på denne siden.

Norges eneste forskerlinje innen humanistiske fag

Kunne du tenke deg å bidra til å utvikle den norske skolen? Da er forskerlinjen noe for deg. Som eneste utdanningsinstitusjon i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

De som blir tatt opp på forskerlinjen går gjennom en grundig prosess med søknad, motivasjonsbrev og intervju. Forskerlinjen innebærer at man får ekstra opplæring i metode og vitenskapsteori i sjette semester, ved siden av den ordinære utdanningen. I tillegg skal man bruke et år etter fullført lærerutdanning til å utarbeide skisser til doktorgradsprosjekt, ta doktorgradskurs og jobbe med forskingsoppgaver. Programmet gir et ekstra stipend for dette året, og målet er at forskerlinjestudentene skal kvalifisere for doktorgrad. Les mer om forskerlinjen for grunnskolelærerstudenter

Hva kan du jobbe som?

Behovet for lærere er stort, og de aller fleste jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 bygget opp

Grunnskolelærerutdanningen 5-10 består av både et obligatorisk fag (60 studiepoeng) og valgfrie fag (240 studiepoeng). Studiet har 115 dager praksis i grunnskolen.

Første og andre år av utdanningen

 • I det første og andre året skal du ha tre fag: to valgfrie fag i tillegg til det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap.
 • I Bergen velger du det første valgfrie faget når du søker opptak til utdannigen. I Sogndal og på Stord gjør du dette ved studiestart.

Tredje år av utdanningen

 • I høstsemesteret tar du ditt tredje valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
 • I vårsemesteret fordyper du deg i det første valgfrie faget ditt.
 • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte år av utdanningen

 • Du forsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
 • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
 • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

Studieprogramplanen for grunnskolelærerutdanning 5-10 finner du i denne lenken

Lurer du på noe? Her er noen vanlige spørsmål om grunnskolelærerutdanning 5-10

Når skal jeg velge masterfaget mitt?

Du velger masterfaget ditt høsten i tredje klasse, men husk å undersøke hva som kreves for at et fag kan være ditt masterfag (se neste spørsmål)

Hvilke masterfag kan jeg velge mellom?

 • Høgskulen på Vestlandet har grunnskolelærerutdanning på tre ulike campus. Hvilke masterfag de ulike campusene tilbyr, kan du lese på campussidene til Bergen, Sogndal og Stord.
 • Dersom masterfaget du ønsker å ta, ikke tilbys på den campus som du er tatt opp ved, kan du søke om overflytting.
 • Du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.
 • Unntaket er fagene spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk. Her trenger du bare 30 studiepoeng fra de tre første årene for å kunne ta master i ett av disse.

Er det garantert at jeg vil få det masterfaget som jeg ønsker?

Alle fagtilbud utlyses med forbehold om at det er mange nok søkere. I noen tilfeller er det begrenset antall studieplasser på et fag. Plassene blir da fordelt ut fra tidligere karaktersnitt i grunnskolelærerutdanningen.

Kan jeg bruke fag som jeg har tatt før?

For å kunne bruke fag som du har tatt før, må faget tilsvare de fagene som tilbys i grunnskolelærerutdanningen, og må omfatte fagdidaktikk (undervisningslære) og praksis fra grunnskolen. Du kan søke om godskriving av tidligere fag etter at du har takket ja til studieplassen.

Dersom du ønsker å søke om innpass for et fag på 60 studiepoeng, kan du etter studiestart søke om å få dette godskrevet som fag 2 i utdanningen. Les mer om godskriving og innpass på denne siden.

Kan jeg bytte til et annet studiested?

Høgskulen på Vestlandet tilbyr et bredt fagtilbud i grunnskolelærerutdanningene. Som student hos oss kan du søke om overflytting mellom våre campuser etter 2. og 3. studieår. · Du kan også søke om overflytting til andre universitet/høgskoler etter 3. studieår. Les mer om hvordan du kan søke overflytting på denne siden.

Kan jeg bytte fra GLU 5-10 til GLU 1-7?

Du kan søke om å bytte, men da må hvert emne vurderes for godskriving. Du må søke opptak til den nye utdanningen. Praksis må tas innenfor det trinnet man søker å bytte til. Dette kan føre til at studieløpet blir forlenget eller at man må studere deltid noen semester.

Hvilke fag er lurt å velge?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Vi anbefaler at du velger ut fra både egne interesser, samfunnsbehov og mulighet for variasjon i din fremtidige arbeidshverdag.

Hva bør jeg vite før jeg velger det første valgfrie faget mitt?

 • Vær oppmerksom på at i Bergen velger du fag allerede ved opptak. Det er ikke mulig å bytte dette faget etter at du har takket ja til studieplassen.
 • I Sogndal og på Stord velger du dette faget først ved studiestart.
 • Du kan gå videre til master både i valgfag 1 og valgfag 2.
 • De som velger spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk i 3. studieår, kan også gå videre til master i disse fagene.

Hva betyr undervisningsfag og skolerelevant fag?

 • Et undervisningfag er et fag som det blir gitt undervisning i på grunnskolenivå. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.
 • Et skolerelevant fag er et fag som ikke er et undervisningsfag, men som er relevant for å undervise i grunnskolen. Eksempel på fag kan være spesialpedagogikk, drama, IKT og lignende fag. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Hva er opptakskravene?

Det er to måter å kvalifisere på. Dette er nytt fra og med 2022. Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til enten:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av programfagene S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Se hvordan poengene dine regnes ut her.

Bli lærer! Ta lærerutdanning ved HVL!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her
Se alle HVL sine studietilbud innen lærer- og barnehagelærerutdanninger