To elevar som samarbeider

Grunnskolelærer 5.–10. trinn

Master

Har du lyst på en meningsfull jobb, hvor du kan gjøre en forskjell for barn og unge? Lærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker en viktig og inspirerende jobb, der ingen dager er like. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en sikker jobb med god startlønn.

Bergen, Sogndal, Stord

Hvorfor studere grunnskolelærer 5-10?

Med denne lærerutdanningen blir du lektor og er kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen. Bli læreren som skaper et godt læringsmiljø, samtidig som du ser den enkelte elev og legger til rette for faglig og personlig utvikling. Bli en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Du oppnår etterspurt kompetanse innenfor relasjonsbygging, formidling og ledelse. Ledererfaringen du får gir deg gode karrieremuligheter, både i og utenfor skolesystemet. Som grunnskolelærer kan du også få slettet mellom 51 000 og 361 000 kroner av studielånet, les mer om ordningen her. 

Du kan studere grunnskolelærer 5-10 ved campus Stordcampus Sogndal og campus Bergen.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Hvorfor velge lærerutdanning ved HVL?

Høgskulen på Vestlandet er Norges største grunnskolelærerutdanning og tilby et bredt spekter av fagtilbud. Hos oss kan du ta master i grunnskolelærerutdanning i alle ordinære undervisningsfag i skolen. Vi har et godt studentmiljø og trivelige campuser.

Grunnskolelærere er ettertraktet og det vil være gode jobbmuligheter i hele landet.

Møt studentene våre

Praksis - prøv deg i yrket mens du studerer

Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen. Du vil få god veiledning underveis, både fra praksislærer og faglærere ved høgskolen.

Her finn du meir informasjon om praksis i grunnskulelærarutdanningane. 

Hva lærer du?

Dersom du velger å ta denne utdanningen, lærer du blant annet hvordan du kan videreutvikle elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter. Du har også ansvar for å legge til rette for en fordypning i undervisningsfagene dine.  

Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø, samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Undervisningen er tett opp til det du lærer i praksis. Du deltar i forelesninger og gruppearbeid. Disse kan både foregå fysisk på campus og digitalt. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. 

I studieprogramplanen kan du lese mer om utdanningen.

Ja, du kan dra på utveksling!

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Det er flere semestre som er aktuelle for utveksling. Les mer om utveksling på denne siden.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Norges eneste forskerlinje

Kunne du tenke deg å bidra til å utvikle den norske skolen? Da er forskerlinjen noe for deg. Som eneste utdanningsinstitusjon i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

De som blir tatt opp på forskerlinjen går gjennom en grundig prosess med søknad, motivasjonsbrev og intervju. Forskerlinjen innebærer at man får ekstra opplæring i metode og vitenskapsteori i sjette semester, ved siden av den ordinære utdanningen. I tillegg skal man bruke et år etter fullført lærerutdanning til å utarbeide skisser til doktorgradsprosjekt, ta doktorgradskurs og jobbe med forskingsoppgaver. Programmet gir et ekstra stipend for dette året, og målet er at forskerlinjestudentene skal kvalifisere for doktorgrad. Les mer om forskerlinjen for grunnskolelærerstudenter.

- Hvis du er nysgjerrig på forskning og vitenskapelig arbeid, så anbefaler jeg varmt å søke på forskerlinjen. Til tross for litt merarbeid, får du utrolig mye mer igjen for det enn den tiden det tar, sier Espen Søreide Dyngeland.

Vanlige spørsmål om grunnskolelærerutdanning 5-10

Når skal jeg velge masterfaget mitt?

Du velger masterfaget ditt høsten i tredje klasse, men husk å undersøke hva som kreves for at et fag kan være ditt masterfag (se neste spørsmål)

Hvilke masterfag kan jeg velge mellom?

 • Høgskulen på Vestlandet har grunnskolelærerutdanning på tre ulike campus. Hvilke masterfag de ulike campusene tilbyr, kan du lese på campussidene til Bergen, Sogndal og Stord.
 • Dersom masterfaget du ønsker å ta, ikke tilbys på den campus som du er tatt opp ved, kan du søke om overflytting.
 • Du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.
 • Unntaket er fagene spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk. Her trenger du bare 30 studiepoeng fra de tre første årene for å kunne ta master i ett av disse.

Er det garantert at jeg vil få det masterfaget som jeg ønsker?

Alle fagtilbud utlyses med forbehold om at det er mange nok søkere. I noen tilfeller er det begrenset antall studieplasser på et fag. Plassene blir da fordelt ut fra tidligere karaktersnitt i grunnskolelærerutdanningen.

Kan jeg bruke fag som jeg har tatt før?

For å kunne bruke fag som du har tatt før, må faget tilsvare de fagene som tilbys i grunnskolelærerutdanningen, og må omfatte fagdidaktikk (undervisningslære) og praksis fra grunnskolen. Du kan søke om godskriving av tidligere fag etter at du har takket ja til studieplassen.

Dersom du ønsker å søke om innpass for et fag på 60 studiepoeng, kan du etter studiestart søke om å få dette godskrevet som fag 2 i utdanningen. Les mer om godskriving og innpass på denne siden.

Kan jeg bytte til et annet studiested?

Høgskulen på Vestlandet tilbyr et bredt fagtilbud i grunnskolelærerutdanningene. Som student hos oss kan du søke om overflytting mellom våre campuser etter 2. og 3. studieår. · Du kan også søke om overflytting til andre universitet/høgskoler etter 3. studieår. Les mer om hvordan du kan søke overflytting på denne siden.

Kan jeg bytte fra GLU 5-10 til GLU 1-7?

Du kan søke om å bytte, men da må hvert emne vurderes for godskriving. Du må søke opptak til den nye utdanningen. Praksis må tas innenfor det trinnet man søker å bytte til. Dette kan føre til at studieløpet blir forlenget eller at man må studere deltid noen semester.

Hvilke fag er lurt å velge?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Vi anbefaler at du velger ut fra både egne interesser, samfunnsbehov og mulighet for variasjon i din fremtidige arbeidshverdag.

Hva bør jeg vite før jeg velger det første valgfrie faget mitt?

 • Vær oppmerksom på at i Bergen velger du fag allerede ved opptak. Det er ikke mulig å bytte dette faget etter at du har takket ja til studieplassen.
 • I Sogndal og på Stord velger du dette faget først ved studiestart.
 • Du kan gå videre til master både i valgfag 1 og valgfag 2.
 • De som velger spesialpedagogikk eller profesjonsrettet pedagogikk i 3. studieår, kan også gå videre til master i disse fagene.

Hva betyr undervisningsfag og skolerelevant fag?

 • Et undervisningfag er et fag som det blir gitt undervisning i på grunnskolenivå. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.
 • Et skolerelevant fag er et fag som ikke er et undervisningsfag, men som er relevant for å undervise i grunnskolen. Eksempel på fag kan være spesialpedagogikk, drama, IKT og lignende fag. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Hva er opptakskravene?

Det er to måter å kvalifisere på. Dette er nytt fra og med 2022. Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til enten:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av programfagene S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Se hvordan poengene dine regnes ut her.