Grunnskolelærerutdanning 5-10

Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du de grunnleggende ferdighetene til elevene, og legger til rette for en gradvis fordypning i skolefagene.

På 5.–10. trinn har du ansvar for å legge til rette for en gradvis og systematisk fordypning i de forskjellige skolefagene. Du skal også videreutvike elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, i tillegg til muntlig kompetanse og digitale ferdigheter. 

Som lærer spiller du en viktig rolle i sosialiseringen til unge mennesker. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell og kunne motivere og bidra til å løse konflikter. Gjennom studiet utvikler du evnen til å skape gode klassemiljø 

Du skal kunne se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag.  

Les mer om læreryrket på utdanning.no.

  • I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon.
  • I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har begynt på utdanningen.