Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal

Master

Campus Sogndal ligger tett på fjord og fjell og er et oversiktlig og inkluderende studiested der det er lett å bli kjent med andre.

Hvorfor studere grunnskolelærer 5.-10. trinn?

Grunnskolelærerutdanning 5-10 er for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for faglig og personlig utvikling. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Praksis i grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet ditt. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet  praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

 

Tre studenter med utsikt over Sogndal

Sogndal er en passe stor campus, med kort vei til det meste, inkludert spektakulær natur. Her er det lett å være aktiv, og du kan velge blant mange ulike aktiviteter. Du blir en del av et inkluderende studentmiljø der det er enkelt å bli kjent med andre.

 

Klikk her for informasjon om hva du lærer og hva studiet krever av deg som student.

Slik er grunnskolelærerutdanning 5-10 i Sogndal bygget opp

Første og andre året av utdanningen

I det første og andre året skal du ha ett obligatorisk fag. Det er faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha to valgfrie fag.

Her i Sogndal kan du som valgfritt fag 1 velge mellom:

Som valgfritt fag 2 kan du velge mellom norsk 5-10 eller matematikk 5-10.

Tredje året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget tilbys som en vestlandsklasse, som er et studietilbud med undervisning som er heldigital eller delvis nett- og samlingsbasert. Du følger vanlig praksisundervisning og profesjonsøkter i tilknytning til den campusen du går på. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året

Du fortsetter med masterfaget ditt og siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Sogndal kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Utveksling

Hvor kan du reise?