Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13

Master

Vil du jobbe med å formidle de praktiske og estetiske fagene i skolen, kulturskolen eller idretten? Ved å velge denne utdanningen kan du undervise i fagene du brenner for og arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring.

Hvorfor velge denne utdanningen?

Høgskulen på Vestlandet vil som eneste høgskole/universitet på Vestlandet tilby en fem-årig lærerutdanning i musikk og kroppsøving og idrettsfag for trinn 1-13.

Etter endt utdanning får du en aktiv arbeidshverdag der du kan bety mye for andre mennesker. Gode undervisnings-, øvings- og treningsfasiliteter ved campus Bergen og campus Stord danner en unik ramme for utdanningen.

Fakta om den nye utdanningen

Regjeringen erklærte i 2020 at masterutdanning skal være hovedmodell for norsk lærerutdanning. Det er derfor vedtatt at lærerutdanning i musikk og kroppsøving og idrettsfag skal være femårig, altså på masternivå. Høgskulen på Vestlandet vil som eneste høgskole/universitet på Vestlandet tilby en fem-årig lærerutdanning i musikk og kroppsøving og idrettsfag for trinn 1-13.

I denne mastergradsutdanningen har du valget mellom to studieretninger: Musikk eller kroppsøving og idrettsfag.

Studieretning musikk

Ved å velge studieretning musikk kan du undervise i musikk på alle trinn i grunnskolen, kulturskolen, folkehøgskole og med musikk som program-/linjefag i videregåande opplæring. Det vil gi deg mulighet for arbeid i frivillig musikkliv og som utøver.

Studieretningen blir tilbudt ved campus Stord og campus Bergen.

Hva lærer du?

Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil i tillegg utvikle kunnskap om kreative og estetiske læreprosesser. Du får tett oppfølging fra lærere med lang erfaring som utøvende musikere og tett tilknyting til undervisningsfeltet. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av musikk som fag.

Praksis i utdanningen

Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene.

I 1.-3.studieår skal du ha ha minst 90 dager praksis der minst 70 dager skal være i grunnopplæringen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregåande opplæring. Praksis i kulturskolen kan erstatte deler av praksis i grunnopplæringen.

I 4.-5.studieår skal du ha minst 40 dager praksis, der minst 30 dager skal være i grunnopplæringen og minst halvparten av dagene skal være prosjektbasert. Praksis i kulturskole kan erstatte deler av praksis i grunnopplæringen. 10 dager kan være i eller utenom grunnopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert.

Hvordan er utdanningen bygd opp?

Masterutdanningen er to eller tre-faglig. I tredje studieår skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som grunnskolelærerutdanningene 1.-7 og 5.-10 tilbyr ved Høgskulen på Vestlandet. Ønsker du å fordype deg i studioproduksjon, ensemblevirksomhet, utøvende virksomhet og frivillig musikkliv, tilbyr Høgskulen på Vestlandet 60 studiepoeng i musikk fordypning som kan velges i steden for et annet skolefag.

Utdanningen blir tilbudt ved campus Stord og campus Bergen.

Semester

1

Danning og akademisk handverk + musikarskap

2

Lærarrolla og elevane si læring og utvikling + musikarskap

3

Estetisk og tverrfagleg produksjon + Ensemble

4

Leiing + foU-oppgåve: Den forskande lærar

5 Fag 2 og 3 
6 Fag 2 og 3 
7 Vitskapsteori og metode + Leiing, del 2
8

Den profesjonelle læraren + Improvisasjon 

9

Profesjonsfag med fagleg fordjuping + Masteroppgåve

10  Masteroppgåve
Emneoversikt musikk

Lær mer om studiet i denne videoen

Studieretning kroppsøving og idrettsfag

Ved å velge studieretning kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i kroppsøving på alle trinn i grunnskolen, i kroppsøving og idrettsfag i videregående opplæring (også breddeidretts- og toppidrettslinjer), i folkehøgskole og i idretten.

Studieretningen blir tilbudt ved campus Bergen.

Hva lærer du?

Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil utvikle kunnskap om hele mennesket med fokus på hvordan vi lærer i bevegelse. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av kroppsøving og idrettsfag.

 

Praksis i utdanningen

Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene.

I 1.-3.studieår skal du ha minst 90 dager praksis der minst 70 dager skal være i grunnopplæringen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, i grunnskolen og i videregående opplæring. 

I 4.-5.studieår skal studenten ha minst 40 dagar praksis, der minst 30 dager skal være i grunnopplæringen og minst halvparten av dagene skal være prosjektbasert. 10 dager kan være i eller utenom grunnopplæringen.

All praksis skal være veiledet og vurdert.

Hvordan er utdanningen bygd opp?

Masterutdanningen er to eller tre-faglig. I tredje studieår skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som grunnskolelærerutdanning 1.-7 og 5.-10 tilbyr ved HVL. Ønsker du å fordype deg i treningslære og idrettsvitenskaplige emner, tilbyr HVL 60 studiepoeng treningslære som kan velges i steden for et annet skolefag. Det valgfrie skolefaget kan du også ta ved andre høgskoler eller universitet i Norge eller utlandet.

Utdanningen blir tilbudt ved campus Bergen.

Semester

1

Danning og akademisk handverk + Bevegelsesaktivitetar 1 og kroppsleg læring

2

Lærarrolla og elevane si læring og utvikling + Bevegelsesaktivitetar 2 og friluftsliv 1 

3

Fag og didaktisk praksis + idrettsaktivitetar 1 og bevegelseslære 

4

Treningslære i skulen + foU-oppgåve: Den forskande lærar

5 Fag 2 og 3
6 Fag 2 og 3
7

Vitskapsteori og metode + kroppsøving, idrett og samfunn 

8

Den profesjonelle læraren + idrettsaktivitetar 2 og friluftsliv 2 

9

Profesjonsfag med fagleg fordjuping + masteroppgåve

10 Masteroppgåve

 

Emneoversikt kroppsøving og idrettsfag

Lær mer om studiet i denne videoen

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 8.semester (4.studieår).

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på HVL sitt doktorgradsprogram Studiar av danning og didaktiske praksisar eller andre relevante doktorgradsprogram ved andre universitet og høgskoler.