Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13

Master

Vil du jobbe med kroppsøving og idrettsfag i grunnskolen, videregående skole eller i idretten? Denne lærerutdanningen gir deg mulighet til å undervise i faget du brenner for, i en meningsfull jobb, med god startlønn.

Hvorfor studere lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1-13?

Høgskulen på Vestlandet tilbyr som eneste høgskole/universitet på Vestlandet en femårig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 1-13, ved campus Bergen.

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir deg mulighet til å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for. Som lærer i kroppsøving og idrettsfag får du en fleksibel jobb hvor du kan være kreativ og få brukt dine evner. Det er en sosial og variert jobb med utfordrende og spennende oppgaver, der ingen dager er like. Du blir lektor med god startlønn, og utdannet innen et yrke som det er stort behov for.

Det beste med å velge denne utdanningen er at du får mulighet til å fordype deg i noe du virkelig brenner for, sammen med mange likesinnede. Det gjør at du bygger både kunnskap og nettverk under studietiden.

Bendik Sierra, høgskulelektor HVL.

Hva lærer du?

Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil utvikle kunnskap om hele mennesket med fokus på hvordan vi lærer i bevegelse. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av kroppsøving og idrettsfag.

Masterutdanningen er to eller tre-faglig. I tredje studieår skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som grunnskolelærerutdanning 1.-7 og 5.-10 tilbyr ved HVL. Ønsker du å fordype deg i treningslære og idrettsvitenskaplige emner, tilbyr HVL 60 studiepoeng treningslære som kan velges i steden for et annet skolefag. Det valgfrie skolefaget kan du også ta ved andre høgskoler eller universitet i Norge eller utlandet.

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

 

Praksis

Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene. I 1.-3.studieår skal du ha minst 90 dager praksis. I 4.-5.studieår skal studenten ha minst 40 dager praksis.

Minst 100 dager skal være i grunnopplæringen, både grunnskolens barnetrinn, ungdomstrinn og i vidaregående opplæring. Inntil 30 dager kan legges til andre relevante praksisarenaer. All praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Mer informasjon om praksis finner du på nettsiden for praksis.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få slettet store deler av studielånet ditt. Les mer om ordningen her

Lær mer om studiet i denne videoen

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på HVL sitt doktorgradsprogram Studiar av danning og didaktiske praksisar eller andre relevante doktorgradsprogram ved andre universitet og høgskoler.

Utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 8.semester (4.studieår).

Hvor kan du reise?

Danmark | Aarhus University

Andre utdanninger du kanskje vil like