Studenter ute i naturen

Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13

Master

Vil du jobbe med kroppsøving og idrettsfag i grunnskolen, videregående skole eller i idretten? Denne lærerutdanningen gir deg mulighet til å undervise i faget du brenner for, i en meningsfull jobb, med god startlønn.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203566

  Opptakskrav

  Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

  Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

  Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

  Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

  I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

  I matte teller både 1P/1T og 2P. 

  Realkompetanse

  Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag?

  Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag gir deg mulighet til å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for. I tillegg til kroppsøving og idrettsfag kan du velge ett eller to skolefag til. 

  Som lærer får du en fleksibel jobb hvor du kan være kreativ og få brukt dine evner. Det er en sosial og variert jobb med utfordrende og spennende oppgaver, der ingen dager er like. Du blir lektor med god startlønn, og utdannet innen et yrke som det er stort behov for.

  Det beste med å velge denne utdanningen er at du får mulighet til å fordype deg i noe du virkelig brenner for, sammen med mange likesinnede. Det gjør at du bygger både kunnskap og nettverk under studietiden.

  Bendik Sierra, høgskulelektor HVL.

  Hva lærer du?

  Utdanningen gir solid faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse i undervisningsfagene. Du vil utvikle kunnskap om hele mennesket med fokus på hvordan vi lærer i bevegelse. Lærerutdanningen setter fagene og det å være lærer i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng, og bidrar til profesjonsforståelse og kritisk refleksjon av kroppsøving og idrettsfag.

  I masterutdanningen får du to eller tre skolefag. Altså fag du kan undervise i. Tredje året skal du velge et annet skolefag, enten et på 60 studiepoeng eller to på 30 studiepoeng. Dette vil være emner som også tilbys i grunnskolelærerutdanningen.

  Ønsker du å fordype deg i treningslære og idrettsvitenskaplige emner, kan du ta 60 studiepoeng treningslære i steden for et annet skolefag. Det valgfrie skolefaget kan du også ta ved andre høgskoler eller universitet i Norge eller utlandet.

  Praksis

  Praksis er en viktig og integrert del av utdanningen og fordelt over alle fem studieårene. I 1.-3.studieår skal du ha minst 90 dager praksis. I 4.-5.studieår skal studenten ha minst 40 dager praksis.

  Minst 100 dager skal være i grunnopplæringen, både barnetrinn, ungdomstrinn og i vidaregående opplæring. Inntil 30 dager kan legges til andre relevante praksisarenaer. All praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Mer informasjon om praksis finner du på nettsiden for praksis.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Sletting av studielån

  Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få slettet store deler av studielånet ditt. Les mer om ordningen her

  Lær mer om studiet i denne videoen

  Utveksling

  Det er tilrettelagt for utveksling ved utenlandske institusjoner i 8.semester (4.studieår).

  Hvor kan du reise?

  Danmark | Aarhus University

  Vil du studere mer?

  Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på HVL sitt doktorgradsprogram Studiar av danning og didaktiske praksisar eller andre relevante doktorgradsprogram ved andre universitet og høgskoler.

  Andre utdanninger du kanskje vil like