Aarhus University

Aarhus Universitet ble grunnlagt i 1928 og er i dag blant verdens 100 høyest rankede universiteter.

Universitetet har i dag ca. 40 000 studenter fordelt på 4 fakulteter.

 

Byen Aarhus er det økonomiske senteret i Region Midtjylland og er Danmarks nest største by med ca 260 000 innbyggere. Byen har en rik historie og det kan dokumenteres bosetninger her så langt tilbake som på 900-tallet.

Gjeld for

Lærerutdanninger og byggfag.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Undervisningsspråk er hovedsakelig dansk, men en rekke moduler og programmer tilbys på engelsk. Hvis du skal studere på dansk er det ikke noen spesielle språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål. Skal du studere på engelsk, så er språkkravet C1 på CEFR-skalaen. Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Du kan reise på utveksling til Aarhus i et semester av fagfordypningen i Drama.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Du kan reise på utveksling til Aarhus i et semester av fagfordypningen i Drama.

Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Studenter som tar mastergrad i dramapedagogikk kan ta ett semester ved Aarhus Universitet.

Bygg

Du kan reise på utveksling i 6. semester og skrive bacheloroppgaven der. Det er også mulig å være på utveksling hele semesteret, dvs. ta kurs i tillegg til bacheloroppgaven.

Master i undervisningsvitenskap

Du kan reise på utveksling i forbindelse med de fagdidaktiske fordypningene i emne 4, vanligvis i vårsemesteret i 1. studieår. Alternativt kan du reise til Aarhus i forbindselse med arbeidet på masteroppgaven.

Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser

Avtal med veileder når det passer å dra på utveksling.

Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking

Studenter som er tatt opp til Ph.d programmet i Helse, funksjon og deltaking kan ha et forskningsopphold ved SDU og få erasmusstipend på opptil ett semester.