Student I praksis på barneskole saman med elev

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Master

Husker du hvordan det var å virkelig bli sett av en lærer? Hvordan man blir møtt på skolen har stor betydning for resten av livet. Med lærerutdanning får du en meningsfull og sikker jobb, med god startlønn.

Bergen, Sogndal, Stord

Vi har ledige plasser til høsten og kravet er kun generell studiekompetanse.

I sommer kan du søke på grunnskolelærer selv om du ikke dekker kravene til skolepoeng, matte eller norsk. Det er kun krav om generell studiekompetanse. Du må søke direkte til høgskolen. Portalen åpner 20. juli. Mer informasjon vil bli oppdatert på vår informasjonsside

Hvorfor studere grunnskolelærer 1-7?

 • Du velger et sikkert yrke
 • Du blir lektor
 • Du får god startlønn
 • Du får en meningsfylt, variert og sosial arbeidsdag
 • Du blir god på relasjonsbygging, formidling og ledelse 
 • Du kan få slettet studielån

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Møt studentene våre

 

Norges eneste forskerlinje

Kunne du tenke deg å bidra til å utvikle den norske skolen? Da er forskerlinjen noe for deg. Som eneste i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

Vanlige spørsmål om grunnskolelærerutdanning 1-7

Hvilke fag er lurt å velge?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Vi anbefaler at du velger ut fra både egne interesser, samfunnsbehov og mulighet for variasjon i din fremtidige arbeidshverdag.

Hva bør jeg vite før jeg velger det første valgfrie faget mitt?

 • Vær oppmerksom på at i Bergen velger du fag allerede ved opptak. Det er ikke mulig å bytte dette faget etter at du har takket ja til studieplassen.
 • I Sogndal og på Stord velger du dette faget ved studiestart.
 • For mange studenter i GLU 1-7 vil det dette faget bli masterfaget. Unntaket er de som 1) velger å fordype seg i norsk eller matematikk i vårsemesteret i 3. studieår eller 2) de som velger spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk I høstsemesteret 3. studieår. De kan gå videre til master i disse fagene.

Hva betyr undervisningsfag og skolerelevant fag?

 • Et undervisningfag er et fag som det blir gitt undervisning i på grunnskolenivå. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.
 • Et skolerelevant fag er et fag som ikke er et undervisningsfag, men som er relevant for å undervise i grunnskolen. Eksempel på fag kan være spesialpedagogikk, drama, IKT og lignende fag. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Hva er opptakskravet?

Det er to måter å kvalifisere på. Dette er nytt fra og med 2022. Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til enten:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av programfagene S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Se hvordan poengene dine regnes ut her.

Når skal jeg velge masterfaget mitt?

Du velger masterfaget ditt høsten i tredje klasse, men husk å undersøke hva som kreves for at et fag kan være ditt masterfag (se neste spørsmål)

Hvilke masterfag kan jeg velge mellom?

Høgskulen på Vestlandet har grunnskolelærerutdanning på tre ulike campus. Hvilke masterfag de ulike campusene tilbyr, kan du lese på campussidene.

Du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Unntaket er fagene spesialpedagogikk og profesjonsrettet pedagogikk. Her trenger du bare 30 studiepoeng fra de tre første årene for å kunne ta master i ett av disse.

Dersom masterfaget du ønsker å ta, ikke tilbys på den campus som du er tatt opp ved, kan du søke om overflytting.

Er det garantert at jeg vil få det masterfaget som jeg ønsker?

Alle fagtilbud utlyses med forbehold om at det er mange nok søkere. I noen tilfeller er det begrenset antall studieplasser på et fag. Plassene blir da fordelt ut fra tidligere karaktersnitt i grunnskolelærerutdanningen.

Kan jeg bruke fag som jeg har tatt før?

For å kunne bruke et fag du har tatt fra før, må faget tilsvare de fagene som tilbys i grunnskolelærerutdanningene og må omfatte fagdidaktikk (undervisningslære) og praksis fra grunnskolen. Du kan søke om godskriving av tidligere utdanning etter at du har takket ja til studieplass. Les mer om godskriving og innpass på denne siden.

Kan jeg bytte til et annet studiested?

Høgskulen på Vestlandet tilbyr et bredt fagtilbud i grunnskolelærerutdanningene. Som student hos oss kan du søke om overflytting mellom våre campuser etter 2. og 3. studieår. · Du kan også søke om overflytting til andre universitet/høgskoler etter 3. studieår. Les mer om hvordan du kan søke overflytting på denne siden.

Kan jeg bytte fra GLU 1-7 til GLU 5-10?

Du kan søke om å bytte, men da må hvert emne vurderes for godskriving. Du må også søke nytt opptak til den nye utdanningen. Praksis må tas innenfor det trinnet man søker å bytte til. Dette kan føre til at studieløpet blir forlenget eller at man må studere deltid noen semester.