Grunnskolelærerutdanning 1-7

Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne opp en ny verden med kunnskap.

I 1–7-utdanningen blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning. I tillegg til å undervise i ulike skolefag, spiller du som lærer en viktig rolle i sosialiseringen til elevene. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell, kunne motivere og bidra til å løse konflikter. 

Som lærer må du kunne skape gode klassemiljø. Samtidig skal du se den enkelte elev – evnene, interessene og behovene deres, og følge med på den faglige og personlige utviklingen til hver elev. Du må like å jobbe med mennesker og ha en hektisk arbeidshverdag. 

Les mer om læreryrket på utdanning.no

  • I Bergen søker du deg inn på en bestemt fagkombinasjon.
  • I Sogndal og på Stord velger du fag etter at du har startet på utdanningen. 

Inspirer nysgjerrige barn - bli lærer!

Erlend skal bli lærer

I ung alder begynte Erlend å tenke på hvordan han kunne bli en god og rettferdig lærer.