Fire unge mennesker på et bord ved sjøen.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord

Master

Det er lett å føle seg hjemme på campus Stord. Her er du tett på naturen i et sammensveiset studentmiljø, der det er enkelt å få nye venner og bli kjent med lærerne. Hyggelige priser på studenbolig får du enten du velger å bo på campus eller leie privat.

Stord

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203084

Opptakskrav

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

  • minst 40 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Poenggrense ved forrige opptak

Om å søke opptak til HVL

Hvorfor studere grunnskolelærer 1.-7.trinn?

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Ta lærerutdanning ved HVL. Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidshverdag der du kan bruke mange sider ved deg selv.

 

- Miljøet er godt mellom foreleserne og studentene, og ikke minst mellom studentene på de ulike utdanningene. Alle kan være med og bli kjent med hverandre, og alle blir inkludert, uansett hvem du er og hva du studerer, sier Jeanett Bråtveit Kirketeig.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 på Stord bygget opp

1. og 2. året

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er norsk 1-7matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

Her på Stord kan du velge mellom:

Fagtilbudet forutsetter at det er nok søkere til det enkelte fag. 

3. året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget tilbys som en vestlandsklasse, som er et studietilbud med undervisning som er heldigital eller delvis nett- og samlingsbasert. Du følger vanlig praksisundervisning og profesjonsøkter i tilknytning til den campusen du går på. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Fagtilbudet forutsetter at det er nok søkere til det enkelte fag. 

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

4. og 5. året

  • Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
  • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
  • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

Ved campus Stord kan du velge ett av følgende masterfag:

Du må ha 60 studiepoeng fra de tre første studieårene i faget du velger som masterfag. Unntaket er spesialpedagogikk og profesjonsrettet pedagogikk, der du trenger 30 studiepoeng. 

Fagtilbudet forutsetter at det er nok søkere til det enkelte fag. 

*(Delvis nett- og samlingsbasert, Vestlandsklasse)

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

 

Andre utdanninger du kanskje vil like