Forskerlinjen for grunnskolelærerstudenter

Høgskulen på Vestlandet har Norges eneste forskerlinje for lærerstudenter. Som forskerlinjestudent får du mulighet til å fordype deg i et fagfelt som du brenner for, i tillegg til at du får et forsprang til et videre ph.d.-løp.

Hvorfor velge forskerlinjen?

 • du blir kjent med andre studenter som er interessert i å fordype seg i vitenskapsteori og forskningsmetode
 • du får et faglig og sosialt nettverk
 • du finner ut om forskning er noe for deg
 • du får et forsprang til et videre ph.d.-løp
 • du får kvalifikasjoner som gjør deg attraktiv når du søker jobb

Forskerlinjen passer for deg som ønsker en dypere forståelse for hvordan forskning utvikles og selv ønsker å bidra med forskning innenfor ditt fagområde. Du får god informasjon om forskergrupper som finnes ved HVL og du får også gode forutsetninger for å fortsette videre inn i en akademisk karriere.

Sverre Rødde Knutsen, forskerlinjestudent

Slik er forskerlinjen lagt opp

 • Forskerlinjen innebærer at du som student tar et ekstra kurs på 15 studiepoeng i metode og vitenskapsteori i sjette til åttende semester, parallelt med de emnene som ligger i utdanningsplanen.
 • Masteroppgaven skal leveres tidlig i 10. semester.
 • Er du forskerlinjestudent, vil du bli koblet til en forskergruppe eller et forskningsmiljø og utarbeide en skisse til ph.d.-prosjekt i siste del av 10. semester.
 • Som forskerlinjestudent har du to tilleggsemester (11. og 12. semester).
 • Her tar du kurs på ph.d.-nivå og kan søke ph.d.-stillinger og jobbe med konkrete forskningsprosjekt knyttet til forskningsmiljøene innen lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet.
 • Det ekstra året vil bli finansiert av Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett gjennom en stipendordning, og ved et eventuelt opptak til ph.d. kan du søke om å få innpass for allerede avlagte emner på ph.d.-nivå.

Undervisningsopplegget i forskerlinjen

Opplegget er samlingsbasert og i hovedsak organisert som omvendt undervisning der du som student skal sette deg inn i lærestoffet på forhånd og der samlingene er diskurs- og prosessorienterte. Du vil få ansvar for å legge fram egne refleksjoner knyttet til fagstoffet på samlingene, i ulike format. Det blir organisert fire til fem samlinger pr semester.

Samlingene blir organisert som en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger med en tidsramme på to timer. 

Malene.grov.jpg

Opplegget er både faglig givende og sosialt. Forelesingene og samlingene vi har, inneholder gode faglige diskusjoner der vi kan spørre flinke forelesere om alt vi lurer på innen forskningsmetode, forskningsetikk eller spørsmål om vår egen masteroppgave. Dette gjør at vi får mulighet til å danne et godt grunnlag for en forskerkarriere.

Malene Grov Almås

Vitenskapsteori og metode

Som forskerlinjestudent vil du få inngående kunnskap i vitenskapsteoretiske og metodiske tradisjoner knyttet til forskning om skole og utdanning.

Gjennom dette emnet får du rom til å bli oppdatert på og reflektere over ny forskning relatert til egen forskning og egen undervisningspraksis i studiet. 

Som forskerlinjestudent skal du fordype deg i tilnærminger og metoder som er spesielt relevante for dine forskningsinteresser. 

Her er noen av de sentrale spørsmålene som venter deg som forskerlinjestudent

 • Hva er vitenskap?
 • Hva er kunnskapsteori?
 • Hva er logikk og argumentasjonsteori?
 • Hva betyr forskingsetikk i praksis?
 • Hva er praksisorientert forskning?
 • Hva er et kvalitativt forskningsdesign?
 • Hvilke metoder er mest brukt i kvalitativ forskning?
 • Hvordan gjennomfører du et litteratursøk og skriver et litteratur review?
 • Hva kjennetegner en akademisk tekst?

Hedda Emilie Hidle 1080.jpg

Jeg ser mest frem til å få kunnskap om forskning, og samtidig få mulighet til å kunne bli en fremtidig forsker på det fagområdet jeg brenner for.

Hedda Emilie Hidle, forskerlinjestudent

Hva kan du forske på?

Mulighetene er mange innen forskning om skole og utdanning!

Våre forskerlinjestudenter brenner blant annet for spesialpedagogikk, kritisk matematikkundervisning, skriveopplæring og interkulturell kompetanse, men her har du mulighet til å fordype deg i det fagområdet innen skole og utdanning som du ønsker å forske på. 

I denne lenken finner du alle forskergruppene innen lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Og i denne lenken kan du lese intervju med noen av våre stipendiater

EmmaSvendal.jpg

Jeg har alltid hatt et hjerte for dem som har falt utenfor, og ønsker derfor å gjøre skolen et bedre sted for alle.

Emma Svendal, forskerlinjestudent

Hvem kan søke og når er fristen?

 • For å kunne søke opptak til forskerlinjen må du ikke være forsinket i studiet ditt. I tillegg må du ha en snittkarakter mellom B og C eller bedre fra de to første årene av utdanningen.
 • Når du søker må du legge ved et motivasjonsbrev. Du blir deretter kalt inn til intervju.
 • Du kan søke opptak til forskerlinjen på samme tidspunkt som du søker masterfag i tredje studieår i grunnskolelærerutdanningen. 
 • Du søker opptak til masterfag i Studentweb. Opptak til forskerlinjen søker du om i HVL sin Søknadsweb.
 • Du søker mellom 1. oktober og 15. oktober 2024. 

Dette er en flott mulighet for GLU-studenter til å komme lenger inn i den vitenskapelige praksisen. Vi sitter igjen med mye mer kunnskap, som igjen kan gjøre at vi er med på å gjøre andre endringer enn bare de man kan gjøre som lærer i et klasserom.

Andrea Cecilie Kristensen Wisbech, forskerlinjestudent

Møt noen av våre forskerlinjestudenter

Hanne Elisabeth Ulvesæter 1080.jpg

Jeg søkte på forskerlinjen fordi jeg ønsker å lære mer om den norske skolen og hvordan den kan forbedres. Jeg ønsker å vite mer om hvordan skolen kan tilrettelegge for at alle elever, uansett faglig og sosialt nivå, skal kunne få muligheten til å oppleve mestring gjennom skolehverdagen.

Hanne Elisabeth Ulvesæter

Maren Hervig Holthe 1080.jpg

GLU-studenter som har lyst til å lære mer om forskning bør søke om plass på forskerlinjen. På forskerlinjen får man inngående kunnskap om vitenskapsteori og metode, noe som er svært nyttig i arbeidet med masteroppgaven og i eventuell videre forskning.

Maren Hervig Holthe

Espen Dyngeland 1080.jpg

Jeg er veldig glad for at jeg valgte forskerlinjen. Vi får tett og god oppfølging. Jeg er veldig motivert for å jobbe videre i akademia.

Espen Søreide Dyngeland

 

AnetteTeiglandKråkenes1080.jpg

Jeg synes forskningsarbeid er utrolig spennende, og trives godt på HVL. Drømmen er å få tilbud om en stipendiatstilling og etterhvert bli ansatt som førsteamanuensis her på campus Bergen. Forskerlinjen virker som et godt steg i den retningen.

Anette Teigland Kråkenes, forskerlinjestudent

Vil du vite mer om ph.d-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar?

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en forskerutdanning for personer som ønsker å kvalifisere seg til vitenskapeleg arbeid og forskning innenfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfolder seg i relevante sektorer som utdanning, opplæring og kultur.

Les mer om studiar av danning og didaktiske praksisar på denne nettsiden

Bli del av en forskergruppe

Som forskerlinjestudent blir du koblet på forskning ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Her er våre fem forskningsprogram og tilhørende forskergrupper.

Har du spørsmål om forskerlinjen?

bilde av Hege Eikeland Tjomsland

Hege Eikeland Tjomsland

Førsteamanuensis

bilde av Linda Skrede Kallmyr

Linda Skrede Kallmyr

Seniorrådgivar