Forskingsprogram ved FLKI

Forskingsaktiviteten ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er organisert i fem strategiske forskingsprogram.

Fakultetet har òg sterke forskingsmiljø som rettar forskinga mot andre sentrale profilområde ved HVL, som «Helse, omsorg og velferd» og «Teknologi, berekraft og samfunn».

bilde av Vegard Fusche Moe

Vegard Fusche Moe

Prodekan for forsking