Forskingsprogramleiar

Vegard Fusche Moe

Arbeids- og kompetanseområde

Eg forskar på menneskeleg bevegelse i kontekstar som idrett, skule og friluftsliv og underviser og rettleiar studentar i idretts- og lærarutdanningane. Arbeidet mitt har ei samfunnsfagleg innretning og eg deltek i fleire tverrfaglege prosjekt. Eg har ein doktorgrad i idrettsvitskap frå Norges idrettshøgskole som handlar om ferdigheiter, bakgrunnskunnskap og intensjonalitet i idrett.

Underviser i

  • Master i idrettsvitskap
  • Rettleiar i BA-, MA- og PhD-prosjekt

Forskar på

  • Kunnskapsutvikling i fotball (KICK)
  • Fysisk aktivitet og læring i skulen (ASK)
  • Kroppsleg læring
  • Idrettsfilosofi

Forskargrupper