Prodekan

Vegard Fusche Moe

Arbeids- og kompetanseområde

Eg forskar på menneskeleg bevegelse i kontekstar som idrett, skule og friluftsliv og underviser og rettleiar studentar i idretts- og lærarutdanningane. Arbeidet mitt har ei samfunnsfagleg innretning og eg deltek i fleire tverrfaglege prosjekt. Eg har ein doktorgrad i idrettsvitskap frå Norges idrettshøgskole som handlar om ferdigheiter, bakgrunnskunnskap og intensjonalitet i idrett.

Underviser i
  • Master i idrettsvitskap
  • Rettleiar i PhD-prosjekt
Forskar på
  • Kroppsleg læring
  • Idrettsfilosofi
Forskargrupper

​​​​​​​