Forsking ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Forskingsaktiviteten ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er organisert i fem strategiske forskingsprogram saman med fakultetet sine sentra og ph.d.-programmet «Studiar av danning og didaktiske praksisar».