Studiar av danning og didaktiske praksisar

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ei forskarutdanning for personar som ønsker å kvalifisere seg til vitskapeleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfaldar seg i relevante sektorar som utdanning, opplæring og kultur.

På denne sida finn du ein oversikt over enkeltemne som tilbys, og korleis ein skal søke opptakk til desse. Emner tilhøryande ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også vere åpent for andre søkarar.

 

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

 

Undervisning våren 2024

PHD901 Danning og didaktiske praksiser, veke 7 og 11: Tom Are Trippestad
PHD902 Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid, veke 3 og 6: Tiri Bergesen Schei
PHD903 Forskningsmetodologi og -design, veke 16 og 21: Elen Johanna Instefjord
PHD904 Kunstfagdidaktikk, veke 10 og 15: Silje Valde Onsrud
PHD906 Utdanningsinstitusjoner som danningsarenaer, veke 22: Solvejg Jobst
PHD912 Økokritikk og didaktiske praksiser, digitalt, oppstart 5.februar, eksamensinnlevering 31.mai 2024: Lykke Guanio-Uluru

Undervisning høsten 2024

 

Kontakt oss


bilde av Solvejg Jobst

Solvejg Jobst

Professor

bilde av Stine Soltvedt Jakobsen

Stine Soltvedt Jakobsen

Seniorrådgivar