Studiar av danning og didaktiske praksisar

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ei forskarutdanning for personar som ønsker å kvalifisere seg til vitskapeleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfaldar seg i relevante sektorar som utdanning, opplæring og kultur.

På denne sida finn du ein oversikt over enkeltemne som tilbys, og korleis ein skal søke opptakk til desse. Emner tilhøryande ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også vere åpent for andre søkarar.

Få oversikt over menneska på forskarutdanninga gjennom presentasjonen av disputasar og stipendiatlista. Du kan og bli betre kjent med nokon av stipendiatane gjennom stipendiatintervjua.

 

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

 

Undervisning høsten 2023

PHD901 Danning og didaktiske praksisar, veke 39 og 44, emneansvarleg: Tom Are Trippestad

PHD914 Kroppsleg danning, veke 49, emneansvarleg: Gunn Helene Engelsrud

 

Kontakt oss


bilde av Solvejg Jobst

Solvejg Jobst

Professor

bilde av Stine Soltvedt Jakobsen

Stine Soltvedt Jakobsen

Seniorrådgivar