Studiar av danning og didaktiske praksisar

Dette er ei forskarutdanning som kvalifiserer for vitskapeleg arbeid og forsking i utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorar. Ph.d.-studiet utgår frå og tar fatt i utdanningshistorikk og fagleg-didaktiske register og vilkår for barn og unge i institusjonell pedagogisk praksis.

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

Kontakt oss


Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Rådgivar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett