Studiar av danning og didaktiske praksisar

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ei forskarutdanning for personar som ønsker å kvalifisere seg til vitskapeleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfaldar seg i relevante sektorar som utdanning, opplæring og kultur.

På denne sida finn du ein oversikt over enkeltemne som tilbys, og korleis ein skal søke opptakk til desse. Emner tilhøryande ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også vere åpent for andre søkarar.

Få oversikt over menneska på forskarutdanninga gjennom presentasjonen av disputasar og stipendiatlista. Du kan og bli betre kjent med nokon av stipendiatane gjennom stipendiatintervjua.

 

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

 

Undervisning våren 2023

PHD902 Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid, veke 3 og 7, emneansvarleg: Tiri Bergesen Schei

PHD903 Forskningsmetodologi og -design, veke 16 og 21, emneansvarleg: Hein Berdinesen

PHD904 Kunstfagdidaktikk, veke 12 og 16, emneansvarleg: Silje Valde Onsrud

PHD905 Lærerprofesjon, veke 22, emneansvarlege: Bodil Ravneberg og Kari Ludvigsen

PHD909 Utdanningsretorikk, veke 12, emneansvarleg: Tom Are Trippestad

PHD911 Non-Western Educational Philosophy and Policy, veke 18/19, emneansvarleg: David Hebert

PHD915 Multimodal Literacy and Aesthetic Engagement, veke 10, emneansvarlege: Zoltan Varga og Jena Habegger-Conti

 

 

Kontakt oss


bilde av Solvejg Jobst

Solvejg Jobst

Professor

bilde av Stine Soltvedt Jakobsen

Stine Soltvedt Jakobsen

Seniorrådgivar