Studiar av danning og didaktiske praksisar

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ei forskarutdanning for personar som ønsker å kvalifisere seg til vitskapeleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfaldar seg i relevante sektorar som utdanning, opplæring og kultur.

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

Undervisning hausten 2021

PHD901 Danning og didaktiske praksiser, veke 39 og 43, emneansvarleg: Tom Are Trippestad

PHD911 Non-Western Educational Philosophy and Policy,  veke 41-42, emneansvarleg: David G. Hebert

PHD914 Kroppsleg danning, veke 48 (1 dag) og veke 49, emneansvarleg: Vegard Fusche Moe

 

Kontakt oss