Studiar av danning og didaktiske praksisar

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ei forskarutdanning for personar som ønsker å kvalifisere seg til vitskapeleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfaldar seg i relevante sektorar som utdanning, opplæring og kultur.

Opptak til enkeltemne

På denne sida finn du ein oversikt over enkeltemne som tilbys, og korleis ein skal søke opptakk til desse. Emner tilhøryande ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også vere åpent for andre søkarar.

Bli kjend med menneska i ph.d.-utdanninga

Få oversikt over menneska på forskarutdanninga gjennom presentasjonen av disputasar og stipendiatlista. Du kan og bli betre kjent med nokon av stipendiatane gjennom stipendiatintervjua.

 

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

 

Undervisning høsten 2022

PHD901 Danning og didaktiske praksiser, veke 39 og 44, emneansvarleg: Tom Are Trippestad

PHD908 Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning, veke 33, emneansvarlege: Rune Herheim

 

 

Kontakt oss