Studiar av danning og didaktiske praksisar

Ph.d.-studiet Studiar av danning og didaktiske praksisar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ei forskarutdanning for personar som ønsker å kvalifisere seg til vitskapeleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfaldar seg i relevante sektorar som utdanning, opplæring og kultur.

Opptak til enkeltemne

På denne sida finn du ein oversikt over enkeltemne som tilbys, og korleis ein skal søke opptakk til desse. Emner tilhøryande ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også vere åpent for andre søkarar.

Bli kjend med menneska i ph.d.-utdanninga

Få oversikt over menneska på forskarutdanninga gjennom presentasjonen av disputasar og stipendiatlista. Du kan og bli betre kjent med nokon av stipendiatane gjennom stipendiatintervjua.

 

HVL utdannar lærarar til barnehage, skule og kultursektor, og ph.d.-studiet knytter saman undervisnings- og læringspraksisane i desse institusjonane med studier av sentrale danningstekstar og forskingsutfordringar i feltet.

Undervisning våren 2022

PHD902 Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid, veke 3 og 7, emneansvarleg: Tiri Bergesen Schei
PHD903 Forskningsmetodologi og -design, veke 17 og 20, emneansvarleg: Rune Herheim
PHD904 Kunstfagdidaktikk, veke 12 og 16, emneansvarleg: Silje Valde Onsrud
PHD905 Lærerprofesjonen, veke 22, emneansvarlege: Bodil Ravneberg og Kari Ludvigsen
PHD906 Utdanningsinstitusjoner som danningsarenaer, veke 11, emneansvarleg: Solvejg Jobst
PHD909 Utdanningsretorikk, veke 18, emneansvarleg: Tom Are Trippestad
PHD912 Økokritikk og didaktiske praksiser, heldigitalt, oppstart veke 6, emneansvarleg: Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru

 

Kontakt oss