Hånd som holder en penn

For deg som vil søke opptak til ph.d.-programmet

På denne sida finn du informasjon om ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar, og nyttig informasjon i samband med søknad om opptak til programmet.

Dette er ei forskarutdanning som kvalifiserer for vitskapleg arbeid og forsking innanfor feltet danning og didaktiske praksisar slik dette problemområdet utfalder seg innanfor utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorar.