Disputasar ved Studiar av danning og didaktiske praksisar

Fullførte disputasar ved doktorgradsprogrammet Studier av danning og didaktiske praksisar.