Studenters utvikling på vei mot å bli tolker for døvblinde

Gro Hege Saltnes Urdal disputerer torsdag 29. august 2019 for ph.d.-graden ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet (HVL) med avhandlingen: «Interpreter students’ development of professional characteristics as interpreters for deafblind individuals: Evidence-based practice and Bildung processes».

Avhandlingen undersøker hvordan tolkestudenter utvikler sine profesjonelle egenskaper innen tolking for døvblinde. Fokuset er på deres utvikling av kunnskapsbasert praksis. Det utforskes også hvordan studentene dannes, deres Bildung-prosess, gjennom hvordan de konstruerer sin profesjonelle identitet. Det gjør de ved å ta i bruk tilgjengelige diskurser, måter å forstå og snakke om, døvblinde og tolking for døvblinde på.

Denne avhandlingen viser at studentene utvikler sin kunnskapsbaserte praksis ved å bli kjent med døvblinde og det er å være tolk, ved å kunne sette/markere grenser for sin rolle som tolk og til å kunne takle det ukjente. På denne måten erobrer studentene sitt handlingsrom som tolker for døvblinde.

Avhandlingen konkluderer også med at studentene, tidlig i utdanningen, konstruerer sin profesjonelle identitet basert på de diskurser de har med seg inn på studiet, som det at døvblinde trenger – og tolker skal gi – omsorg. Utover i bachelorstudiet nyanserer studentene sin forståelse av både brukergruppe og egen rolle og de inkluderer diskurser knyttet til tolketeknikk, refleksjon og samarbeid. Til slutt er det de sistnevnte diskurser som dominerer studentenes konstruksjon av sin profesjonelle identitet.

I denne studien forsker Gro Hege Saltnes Urdal både , for og med sine egne studenter ved bachelorstudiet i tegnspråk og tolking ved HVL, og avhandlingen diskuterer også de ulike fordelene og utfordringene ved denne prosessen. Avhandlingen argumenterer for at nærheten gav Urdal en mulighet til å få fram informasjon som ellers ville vært skjult. Samtidig ble den nødvendige distansen inntatt ved å ha en refleksiv tilnærming til forskningsprosessen og ved å gi plass for et «fremmed blikk» ved å samarbeide med studentene for å generere data.

Personalia

Gro Hege Saltnes Urdal (f. 1973) fra Arna, Bergen, har en cand.mag grad fra Norges idrettshøgskole, er utdannet tolk for døve, døvblinde og døvblitte ved Universitetet i Oslo, og har en mastergrad i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen. Hun er ansatt ved FLKI, ved Høgskulen på Vestlandet, i faggruppen tegnspråk og tolking, og begynte stipendiatperioden ved FLKI høsten 2016.

Hovedveileder er professor Sandra L. Halverson og biveileder er førsteamanuensis Elisabet Tiselius.


Disputas Gro Hege Saltnes Urdal

Prøveforelesning

Mimes Brønn, Campus Kronstad, 29. august 2019, kl. 10.15 til 11.30.

Tema: Identify a research question and argue for how to perform a follow-on research project, directly building on the knowledge you have elaborated through your PhD-project, in the field of DeafBlind interpreting.

Disputas

Mimes Brønn, Campus Kronstad, 29. august 2019, kl. 12.30 til 15.30.