Stipendiatforum

Stipendiatforum er tverrfaglige seminarer (6 per semester) som avholdes digitalt med deltakere fra alle campuser. Det er to typer stipendiatforum; tekstseminarforum og ph.d-studentforum, 3 av hver hvert semester. Organiseringen av seminarene er studentledet og tilrettelagt av stipendiatrepresentantene.

Alle doktorgradskandidater ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er velkomne, uavhengig av fagretning. Deltakelse på tekstseminarforum forventes og regnes som en del av ph.d.-programmets opplæringsdel knyttet til å motta og gi tekstsvar. Dette gir doktorgradskandidatene viktige uformelle forskerferdigheter som er relevante for senere karriere. Man kan presentere både norske/skandinaviske og engelske tekster på forumene, og vi legger i fellesskap opp til å finne løsninger for tekstpresentasjon, tilbakemeldinger og diskusjon som fungerer for alle språkbakgrunner og -kompetanser.

Tekstseminarforum
I tekstseminarforum kan stipendiatene presentere og få tilbakemelding på en rekke tekster fra andre stipendiater og professor Catharina Christophersen, som også leder tekstseminarforumet. Stipendiater som får sin tekst diskutert er velkomne til å invitere sin veileder til diskusjonen.
Det blir lagt fram 1-3 tekster i hvert forum. Forumet følger Piteå-modellen for tekstrespons, som har som mål å etablere en flerstemmet, samarbeidende og inkluderende kultur innen seminaret, samt å gi forfatterne mulighet til å ta kontroll over tilbakemeldingsprosessen. Det er akseptert og naturlig at stipendiater først kan delta perifert, og når kompetansen vokser, vil de finne sin stemme og kreve sin plass i stipendiatmiljøet.
For å gjøre tekstseminarene fruktbare for både forfattere og kommentatorer, er det retningslinjer for å levere og kommentere tekster og en frist for å levere kommentarer til andres tekster - 3 kommentarer i henhold til fargekodingen i teksten. Stipendiatforum har et eget område i Teams ved navn "SDDP-stipendiater", og her finner man både tekstene som diskuteres i forumet og mer informasjon om Piteå-modellen.

Ph.d-studentforum
Ph.d-studentforum er kortere møter der stipendiater diskuterer praktiske forhold knyttet til studentlivet og ph.d.-programmet og mottar informasjon fra ph.d.-programmet. Disse er tilrettelagt av stipendiatrepresentantene, og saker kan meldes til representantene.

Datoer for stipendiatforum vår 2024
Fredag 5. april kl. 9-11 (uke 14) - tekstseminarforum
• Frist for å sende inn tekst: 27. mars
• Frist for å kommentere på tekst: 2. April

Mandag 13. mai kl. 9-9.30 (uke 20) – Ph.d-studentforum

Fredag 7. juni kl. 9-11 (uke 23) - tekstseminarforum
• Frist for å sende inn tekst: 29. mai
• Frist for å kommentere på tekst: 4. juni

Stipendiatrepresentantene

Stipendiatrepresentantene har ansvar for:

  • Fungere som talerør for doktorgradskandidater i programmet
  • Å representere doktorgradskandidatene i kommunikasjon med ph.d.-programadministrasjonen, inkludert to til tre møter i året
  • Hjelpe med å forbedre forholdene eller finne svar på faglige, administrative eller sosiale spørsmål
  • Bidra til å lette kommunikasjonen med for eksempel fagforeninger
  • Organisere sporadiske sosiale sammenkomster

Ta kontakt med stipendiatrepresentantene hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis du trenger tilgang til “SDDP-stipendiater” i Teams. Ytterligere informasjon om forumene vil bli gitt i Teams og via epost.

Stipendiatrepresentantene for 2024 er Espen Søreide Dyngeland og Mari Skjerdal Lysne.

Stipendiatrepresentantene velges for ett år, med et halvt års overlapping. Det er valg på det siste Stipendiatforumet (tekstseminar eller Ph.d-studentforum) hvert semester. Hver representant får godskrevet 25 timer pliktarbeid per kalenderår for sin innsats.

Stipendiatrepresentanter for programutvalget velges for en toårsperiode i egen prosess.

 

Kontakt oss: