Professor

Catharina Renate Christophersen

Arbeids- og kompetanseområde

Catharina Christophersen har bakgrunn frå arbeid som lærar i grunnskule og kulturskule. Ho har doktorgrad i musikkpedagogikk frå Norges Musikkhøgskule i Oslo. For tida er ho både forskar i og prosjektleiar for det NFR-finansierte forskingsprosjektet "Music Teacher Education for the Future" (FUTURED 2019-2022).  I dette prosjektet ser forskarane nærare på musikkfag og musikkundervisning i den nye 5-årige grunnskulelærarutdanninga, og skal både kartlegga og utfordra det eksisterande, så vel som bidra til utvikling av nye undervisningspraksisar. 

Utvalte publikasjonar: 

 • Aróstegui, J.L., Christophersen, C., Nichols, J., & Matsunobu, K. (Eds.). The SAGE Handbook of School Music Education. SAGE (forthcoming).
 • Holdhus, K., Christophersen, C., & Partti, H (2022). Soundtrapped? Socio-material perspectives on collaborative teaching within the music classroom. Research Studies in Music Education. https://doi.org/10.1177/1321103X221115978
 • Christophersen, C. (2021). Educating music teachers for the future: The crafts of change. In Holdhus, K., Murphy, R.  & Espeland, M. (Eds). Music Education As Craft : Reframing Theories and Practices (63-74). Springer.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-67704-6_6
 • Lewis, J. & Christophersen, C. (2021). Frontiers of difference: A duo-ethnographic study of social justice in music education. Music Education Research, 23(1), 90-104. https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1887114
 • Nysæther, E.T., Christophersen,C. & Sætre. J. H. (2021). Who are the music student teachers in Norwegian generalist teacher education? A cross-sectional survey. Nordic Research in Music Education 2(2), 28-57.  https://nrme.no/index.php/nrme/article/view/2988/6017
 • Rinde, F. & Christophersen, C. (2021). Developing an understanding of intercultural music education in a Nordic setting. Nordic Research in Music Education 2(2) https://doi.org/10.23865/nrme.v2.2772
 • Havre, S., Väkevä, L., Christophersen, C. & Haugland. E. (2019). Playing to learn or learning to play? Playing Rocksmith to learn electric guitar and bass in Nordic music teacher education .British Journal of Music Education 36(1), 21-32. https://doi.org/10.1017/S026505171800027X
 • Christophersen, C. & Kenny, A. (2018). Musician-Teacher Collaborations: Altering the Chord. Routledge.

 

Underviser i
 • Master musikkpedagogikk
 • PhD-program Danning og didaktiske praksiser
 • Grunnskulelærarutdanning
 • Musikkpedagogikk
 • Musikkdidaktikk
 • Vitskapsteori
 • Kvalitativ metode
 • Forskingsetikk
Forskar på
 • Musikkundervisning i skolen
 • Musikklærerutdanning
 • Samarbeid skole/kulturfelt
 • Populærmusikkpedagogikk
 • Policy
 • Rettferd i musikkundervisning
 • Endring i utdanning
Forskargrupper