Forskarskular tilknytta studiar av danning og didaktiske praksisar