Forskerskolen NORBARN

Norges første forskerskole rettet mot barnehagesektoren.

Forskerskolen NORBARN – en møteplass for kunnskap, forskning, arbeidsliv og barnehagepolitikk

Forskerskolen NORBARN danner nettverk, trener ferdigheter og støtter utvikling av forskning og kunnskapsledelse. NORBARN bidrar til faglig utvikling i Norge og internasjonalt

Forskerskolen NORBARN er åpen for ph.d.-kandidater som ønsker å løfte fram barns interesser, finne sin vei i forskning som bidrar til samfunnsutvikling. Forskerskolen er åpen for postdoktorer som vil lære mer og som vil bidra inn i utviklingen av forskerskolen.

Forskerskolen NORBARN tilbyr kurser tilpasset kunnskapsbehov i barnehagefeltet og styrker doktorgradsutdanningen ved partnerinstitusjonene.

Forskerskolen NORBARNMeld deg på NORBARN nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut 3-4 ganger i året.