Søk opptak

Her kan du søke om opptak på forskerskolen NORBARN.

Ph.d.-kandidater vil bli tatt opp til forskerskolen i følgende prioritert rekkefølge:

  1. Kandidater som tilhører et ph.d.-prosjekt tatt opp ved en av partnerinstitusjonene (HVL, UiS, OsloMet, DMMH, USN, HINN, UiA) vil bli prioritert. Tema må falle inn under kategorien barnehagerelevant forskning.
  2. Andre kandidater. Forskerskolen har noen åpne plasser for eksterne søkere tatt opp på ph.d.-program ved andre institusjoner.Tema for prosjektet må falle inn under kategorien barnehagerelevant forskning.

Vi aksepterer søknader om medlemskap fra både ph.d. -kandidater og postdoktor-ansatte.

Forskerskolen har tre søknadsfrister i året. Neste søknadsfrist er 14.juni 2024.


Ph.d.- kandidater som søker opptak på forskerskolen

Søker må legge ved godkjent opptaksbrev/bekreftelse på at du er en aktiv ph.d.-student i perioden du vil være forskerskolestudent. Bekreftelsen må inneholde oppstartsdato og varighet. Ph.d.-kandidater må i tillegg legge ved prosjektbeskrivelse og bekreftelse at veileder støtter opptaket. 

Neste søknadsfrist er 14.juni 2024:

Søk opptak


Søk medlemsskap for postdoktor - ansatte

Søker må legge ved bekreftelse på at du har en ansettelse som postdoktor i perioden du vil være medlem av forskerskolen. Bekreftelsen må inneholde oppstartsdato og varighet.

Neste søknadsfrist er 14.juni 2024:

Søk medlemskap


Bare ph.d.-kandidater som er formelt opptatt ved et doktorgradsprogram ved et norsk universitet eller høgskole kan bli tatt opp på NORBARN.

Masterstudenter, doktorgradskandidater fra utlandet, samt postdoktorer kan få tilbud om å delta på enkelte av aktivitetene som forskerskolen tilbyr.

Fant du ikke det du lette etter? Send en e-post til norbarn@hvl.no