For arbeidsliv

NORBARN arbeider på tvers av akademia, barnehageeiere og arbeidslivsorganisasjoner.

Muligheter for ansatte og eiere i offentlig og privat barnehagesektor

Forskningsrådet har en åpning tilpasset offentlig og privat sektor, som er en unik mulighet for barnehageansatte med master og for eiere med ambisjoner om å få forskningskompetanse inn i sin organisasjon.

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) og Nærings Phd skal øke samspillet mellom akademia og offentlig og nærings sektor ved å øke forsknings og innovasjonskapasitet. Forskningsrådet tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant for for eksempel barnehagesektor og deres brukere.

Offenlig sektor-ph.d.

Nærligs ph.d. - doktorgrad i bedrift

Eksempler på offentlig og nærings PhD innenfor barnehagesektoren:

Disputas: Dina von Heimburg (nord.no)

​Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia - Kanvas

Dette vil føre til at flere barn deltar i leken (utdanningsnytt.no)