Om NORBARN

NORBARN styrker barnehage- og utdanningssektor gjennom talentutvikling og trening av overførbare ferdigheter.

Forskerskolen NORBARN vil ha betydning for ulike parter innenfor barnehagesektor:

  • For ph.d.-kandidater vil NORBARN gi anledning til nettverksbygging og kurs med og uten ECTS-poeng. Her møter ph.d.-kandidater norske og internasjonale toppforskere i dialog med aktører for barnehagesektor. Kursene styrker akademisk kunnskap og arbeidslivsrelevans. Ph.d. kandidatene får delta i utviklingen av verdifulle interdisiplinære og sektorielle nettverk og trene overførbare ferdigheter.
  • For doktorgradsutdanningene vil NORBARN styrke portfolioen for kurs rettet inn mot relevans for barnehagesektor. Dette øker muligheter for mer samarbeid som for eksempel komitearbeid.
  • For barnehagelærerutdanningene (BLU) og lærerutdanningsfakultetene vil NORBARN kunne bidra med kunnskaper om kunnskapsledelse, binde sammen fragmenterte forskningsmiljø. NORBARN vil kunne fungere som en møteplass for spredning av forskningsresultater som er relevant for en forskningsbasert kunnskap i BLU og for nærere samarbeid om forskning i disse miljøene.
  • For barnehagesektor vil NORBARN kunne være brobygger mellom fragmenterte miljø innenfor myndighetsnivå og ulike ledernivåer i offentlig og privat barnehagesektor. Dessuten vil NORBARN nettverket, som er representert både av akademia og arbeidslivsaktører, kunne etablere flere samarbeid som virkeliggjør en systemisk tilnærming til barna helhetlige utvikling og vil kunne styrke samarbeid om bærekraftige fremtider, på tvers av sektorer.
  • For samfunnet vil NORBARN kunne være en pådriver for kunnskapsutvikling, pedagogisk innovasjon og overførbare ferdigheter som er relevante både for offentlig og privat barnehagesektor. NORBARN vil ha fokus på forskning, dialog og ferdigheter som vil styrke kvaliteten i barnehagene. Ved å svare på regionale og nasjonale behov, ved å granske den nordiske barnehagemodellen og den globale situasjonen for barn, familier og utdanning i verden, vil NORBARN rette søkelyset på sammenhenger og perspektiver som ofte er oversett i forskning og i samfunnet.

Kontaktpersoner

bilde av Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard

Prosjektleder for forskerskolen NORBARN

bilde av Hanne Birgitte Israelsen

Hanne Birgitte Israelsen

Administrativ koordinator for forskerskolen NORBARN

 

Styret

Styrets sammensetning 2023 - 2024:

Styreleder Robert Ullmann, Kanvas.

Elin Eriksen Ødegaard, HVL.

Elin Kirsti Lie Reikerås, UiS

Sølvi Olrich Sørebø, KS.

Lisbeth Ljosdal Skreland, UiA.

Camilla Eline Andersen, HiNN.

Rådet

Trond Kalhagen, KS.

Inger Marie Dalehefte, UiA.

Kjersti Balle Tharaldsen, UiS.

Lisbeth Gederaas, DMMH.

Lene Kjedsaas, Kanvas.

Susan Lee Nancey, HiNN.

Annette Hessen Bjerke, OsloMet.

Thomas de Lange, USN.

Vegard Fusche Moe, HVL.

 

Forskerskolen NORBARN er unik, og vi er i gang med pionerarbeid. Nå samler vi stipendiater som driver med barnehageforskning og kan drive karriere utvikling på barnehagekunnskapens premisser

Elin Eriksen Ødegaard

 

Forskerskolen NORBARN er med sin tverrfaglige tilnærming skreddersydd for PhD kandidater som tar sikte på å jobbe ikke bare i akademia, men også i barnehagelærerutdanningen eller offentlige og private organisasjoner.

Robert Ullmann

 

Partnere

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er vertskap for forskerskolen NORBARN. I tillegg har forskerskolen følgende partnere:

 

 

Fant du ikke det du lette etter? Send en e-post til norbarn@hvl.no