Kurs og arrangement

Oversikt over kurs og aktiviteter i forskerskolen NORBARN.

Kalender

 

Forskerskolen tilbyr tre ulike kurstyper. Felles for disse er at minst to partnerinstitusjoner vil samarbeide om innholdet i kurset.

Kurs med egen emnekode, 5 ECTS

Kurs med egen emnekode og avsluttende eksamen for alle deltakerne, hvert kurs utløser 5 ECTS. Link til emnekoder og innhold vil bli publisert når disse er klar. Kursene kommer med karakterutskrift. Kurs som vil bli tilbudt i 2024:

Søknadsfristen for våren 2024 var 1. november 2023. Søknad via søknadsweb (les mer på OsloMet sine nettsider).

Søknadsfristen for kurs høsten 2024 er 14. juni 2024. Du registrerer søknad om opptak på emnet på søknadsweb (les mer på HVL sine nettsider).

Mer informasjon om emnene finner du ved å trykke på denne linken.

Valgfrie digitale kurs, 1-5 ECTS

Valgfrie digitale kurs tilsvarende 1-5 ECTS. Diplom fra forskerskolen etter bestått kurs. Kurs våren 2024:

8.-10.april: Open Science (specialization Early Childhood Education and Care). Digital undervisning fra kl.09.15 - 12.00 hver dag.

"Åpen forskning (Open Science) er en bevegelse som gjør vitenskapelig forskning tilgjengelig for alle. Det er altså forskningens bidrar til en demokratiseringsprosess.

Hvorfor skal du som barnehageforsker vite noe om dette? Åpen forskning gir flere muligheter for innovasjon. Den fremmer inkludering ved å gjøre det mulig for innbyggerne å delta i forskningsprosessen og ved å vinne innbyggernes tillit. Åpen forskning fremmer muligheten for samarbeid mellom land og kan samtidig bidra til å løse globale problemer.

Ønsker du å være en oppdatert og kritisk barnehageforsker må du vite noe om de internasjonale og nasjonale trendene i forskning. Du må viten noe om hvilke regler som gjelder og om bakgrunner for dem.

I kurset «Open Science» vil professor Mikhail Gradovski presentere de internasjonale trendene i Open science. Mens senior rådgiver Monica Roos fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-DIR) skal forelese om de nasjonale trendene i Open Science.

Ved å delta på dette kurset vil du lære om hvordan du kan bidra til samfunnsnytte, demokrati og inkludering.

Kurset tilsvarende 2 ECTS. (maks 20 deltakere). Kurset vil være åpne for alle, men medlemmene av forskerskolen ha fortrinnsrett.

Kurs på oppfordring av ph.d.-studenter

Kurs på oppfordring fra ph.d.-studenter ved forskerskolen NORBARN. Her blir initiativtakerne selv sentrale i utviklingen av kurset. Samtidig vil forskerskolen støtte gjennomføringen. Ph.d.-medlemmer ved forskerskolen sender søknad om å få arrangere et slikt pop-up-kurs til norbarn@hvl.no. Søknad må inneholde beskrivelse og plan for kurset. 

Etter bestått kurs kan studentene få tilsendt kursbevis på forespørsel.

 

 

Webinarer

Forskerskolen tilbyr digitale småseminar som er åpne for alle interesserte.
Det er påmelding til webinarene, og link blir sendt ut til de som er påmeldt noen dager i forkant av seminaret.

Aktuelle seminar

Våren 2024 har NORBARN hatt en webinarserie om arbeidslivsrelevans og overførbare ferdigheter. Sist seminar ble gitt 8.mai. Oversikt over seminarene som har blitt gitt finner du her:

Seminarer - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Flere webinarer vil bli gitt høsten 2024, og vi kommer tilbake med mer informasjon når vårt neste webinar er klart.

Tidligere webinarer

På denne siden følger en oversikt over webinarer gitt ved forskolen NORBARN. Vi har laget et sammendrag fra hvert av webinarene. Trykk her for å se sammendragene.

Følgende webinar har blitt tilbudt ved forskerskolen våren 2024:

 • "Outreach, Engagement, Applied Research and Skill Portability", onsdag 8.mai 2024. Foredragsholder: Associate Professor and Extension Specialist Bradford B. Wiles, Kansas State University.
  Vert: Zacharias Andreadakis
 • "Barnehagen som fellesskap, samskapingsarena og samfunnsbygger", Onsdag 10 april 2024. Foredragsholder: Førsteamanuensis Dina von Heimburg, NTNU. Vert: Elin Eriksen Ødegaard
 • "Tverrfaglig samarbeid - hvorfor er det så viktig og hvorfor er det vanskelig? - et blikk fra humaniora", 19.mars 2024, Foredragsholder: Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt. Vert: Zacharias Andreadakis
 • "Evaluering av rammeplanen - hva viser forskningen og hva kan være relevant for barnehagesektor? ", 20. februar 2024, Foredragsholder: Senior Researcher Anne Dåsvatn Homme, NORCE. Vert: Hege Fimreite

Følgende seminar har blitt tilbudt ved forskerskolen høsten 2023:

 • «Akademisk skriving og innovasjon», 20.september 2023.
 • «Innovasjon og akademisk impact», 6.oktober 2023

 


Prioritering for opptak på kurs ved forskerskolen:

 1. Studenter tatt opp ved forskerskolen NORBARN
 2. Studenter ved institusjon som kurset blir gitt ved
 3. Eksterne studenter* hvis det er ledig plass.

*For eksterne studenter kan det bli nødvendig å ta imot en egenandel.

Her finner du en oversikt over aktuelle kurs ved andre forskerskoler i Norge.