Ressurser NORBARN

Oversikt over aktuelle ressurser utover aktivitetene som beskrives på NORBARN sin nettside «kurs og arrangement».

På denne siden finner du en oversikt over ressurser utover aktivitetene som dekkes på siden «kurs og arrangement».

Overførbare ferdigheter

NORBARN trener overførbare ferdigheter og tilbyr intern nasjonale og internasjonale nettverk.

NORBARNs oppdrag er å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til partnerinstitusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Målet er å gjøre doktorgradsutdanningene, som gis i lærerutdanningsmiljøer, mer faglig forankret i barnehagesektorens problemstillinger, slik at en større bredde av sektorens arbeidsliv finner forskningen relevant for dem

DocTalent4EU

Målene om å styrke samspillet mellom forskningsinstitusjoner og andre sektorer i samfunnet er i stor grad sammenfallende med prosjektet DocTalent4EU . Dette EU-initiativet identifiserer og utvikler sentrale ferdigheter hos en forsker som lett kan overføres og skape verdi i andre sammenhenger enn i akademia alene. Ved NORBARN er det flere som bidrar i å designe verksteder der overførbare ferdigheter trenes. Postdoktor Eya Oropilla, postdoktor Hege Fimreite og førsteamanuensis Zacharias Andreadakis deltar både i utviklingen av NORBARN og i prosjektet DocTalent4EU. Noen av de sentrale ferdighetene er samskaping, teamarbeid og nettverksarbeid. Aktiviteter og nettverksmulighetene i DocTalent4EU vil foregår på partner institusjoner i Europa og kan være åpne for doktorgradskandidater ved Forskerskolen NORBARN.