Professor

Solvejg Jobst

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i pedagogikk og faglig leder av ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser".

Jeg forsker og underviser på

 • komparativ pedagogisk forskning
 • danningsteori
 • utdanning og sosial ulikhet
 • migrasjon og utdanning
 • interkulturell pedagogikk
 • lærerforskning
 • internasjonalisering
 • vitenskapsteori,     
 • Kritische Erziehungswisseschaft
 • praxeologisk (pedagogisk) forskning
 • pedagogisk sosiologi.

HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​ --- Website: www.pioneered-project.eu 

 

 

Underviser i
 • ph.d.-program "studier av danning og didaktiske praksiser" og Pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen (eks.: danningsteori, praksisteori, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, interkulturell pedagogikk, pedagogisk sociologi,lærerprofesjon)
Forskar på
 • danning og sosiale ulikhet, danningsteori, interkulturell og internasjonal danning, profesjonsforskning, danning i et globalt perspektiv, utdanningspolitikk, komparativ danningsforskning
Forskargrupper
 • HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​​​​                                                       Website: www.pioneered-project.eu                                                           
 • ​​​​​​​Forskningscluster: Kritisk og praksisorientert danningsforskning

Publikasjonar

 • Editorial: Globale Solidarität und Verantwortung

  Baros, Wassilios, Jobst, Solvejg, Kell-Delić,, Aida, Hannig, Miriam, Schroeder, Joachim (2022)
 • Researching ‘liquid integration’: breaking new ground for processual and contingent methodology.

  Skrobanek, Jan, Jobst, Solvejg (2022)
 • Case Study of a Norwegian Pioneering Practice Tackling Educational Inequality

  Tokheim, Ivan, Jobst, Solvejg, Skrobanek, Jan, Jensen, Joakim (2022)
 • PIONEERED: Elaborating the link between social and educational policies for tackling educational inequalities in Europe

  Hadjar, Andreas, Alieva, Aigul, Jobst, Solvejg, Skrobanek, Jan, Grecu, Alyssa, Gewinner, Irina, de Moll, Frederick, Toom, Auli (2021)
 • The Principle of Hope: Bloch’s contribution to the praxiological understanding of education

  (2021)
 • Vis alle