Professor

Solvejg Jobst

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i pedagogikk og faglig leder av ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser".

Jeg forsker og underviser på

 • komparativ pedagogisk forskning
 • danningsteori
 • utdanning og sosial ulikhet
 • migrasjon og utdanning
 • interkulturell pedagogikk
 • lærerforskning
 • internasjonalisering
 • vitenskapsteori,     
 • Kritische Erziehungswisseschaft
 • praxeologisk (pedagogisk) forskning
 • pedagogisk sosiologi.

HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​

Website:

PIONEERED

www.pioneered-project.eu 

 

Education

2009 –  Doctor Philosophiae Habilitatus (Leipzig University/Germany)

2002 –  Doctor Philosophiae (Leipzig University/Germany)

1998 – Master in Sociology, Education Science, English (University of Leipzig, Germany)

Academic positions

Since 2014 - Professor in Education (Western Norway University of Applied Sciences, Norway)

Since 2015 - Head of the PhD-program “Studies on Bildung and pedagogical practices” (Western Norway University of Applied Sciences, Norway)

2009-2014 - Professorship in International and Intercultural Educational Research (University of Magdeburg, Germany)

2002-2009 - Associate Professor (Faculty of Education, University of Leipzig, Germany)

1999-2002 - PhD candidate and research fellow (Faculty of Education, University of Leipzig, Germany)

1998-1999 - Lector/Research assistant for methods of empirical social research (Faculty for Social Sciences and Philosophy, University of Leipzig, Germany)

1993-1998 - Student research assistant (Faculty for Social Sciences and Philosophy, University of Leipzig, Germany)

 

 

Underviser i
 • ph.d.-program "studier av danning og didaktiske praksiser" og Pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen (eks.: danningsteori, praksisteori, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, interkulturell pedagogikk, pedagogisk sociologi,lærerprofesjon)
Forskar på
 • danning og sosiale ulikhet, danningsteori, interkulturell og internasjonal danning, profesjonsforskning, danning i et globalt perspektiv, utdanningspolitikk, komparativ danningsforskning
Forskargrupper
 • HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​​​​                                                       Website: www.pioneered-project.eu                                                           
 • ​​​​​​​Forskningscluster: Kritisk og praksisorientert danningsforskning

Publikasjonar

Vis alle