Professor

Solvejg Jobst

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i pedagogikk og faglig leder av ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser".

Jeg forsker og underviser på

 • komparativ pedagogisk forskning
 • danningsteori
 • utdanning og sosial ulikhet
 • migrasjon og utdanning
 • interkulturell pedagogikk
 • lærerforskning
 • internasjonalisering
 • vitenskapsteori,     
 • Kritische Erziehungswisseschaft
 • praxeologisk (pedagogisk) forskning
 • pedagogisk sosiologi.

HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​ --- Website: www.pioneered-project.eu 

 

 

Underviser i

 • ph.d.-program "studier av danning og didaktiske praksiser" og Pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen (eks.: danningsteori, praksisteori, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, interkulturell pedagogikk, pedagogisk sociologi,lærerprofesjon)

Forskar på

 • danning og sosiale ulikhet, danningsteori, interkulturell og internasjonal danning, profesjonsforskning, danning i et globalt perspektiv, utdanningspolitikk, komparativ danningsforskning

Forskargrupper

 • HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​​​​                                                       Website: www.pioneered-project.eu                                                           
 • ​​​​​​​Forskningscluster: Kritisk og praksisorientert danningsforskning

Publikasjonar