Professor

Solvejg Jobst

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i pedagogikk og faglig leder av ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser".

Jeg forsker og underviser på

 • komparativ pedagogisk forskning
 • danningsteori
 • utdanning og sosial ulikhet
 • migrasjon og utdanning
 • interkulturell pedagogikk
 • lærerforskning
 • internasjonalisering
 • vitenskapsteori,     
 • Kritische Erziehungswisseschaft
 • praxeologisk (pedagogisk) forskning
 • pedagogisk sosiologi.

HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​ --- Website: www.pioneered-project.eu 

 

 

Underviser i

 • ph.d.-program "studier av danning og didaktiske praksiser" og Pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen (eks.: danningsteori, praksisteori, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, interkulturell pedagogikk, pedagogisk sociologi,lærerprofesjon)

Forskar på

 • danning og sosiale ulikhet, danningsteori, interkulturell og internasjonal danning, profesjonsforskning, danning i et globalt perspektiv, utdanningspolitikk, komparativ danningsforskning

Forskargrupper

 • HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​​​​                                                       Website: www.pioneered-project.eu                                                           
 • ​​​​​​​Forskningscluster: Kritisk og praksisorientert danningsforskning

Publikasjonar

 • The Principle of Hope: Bloch’s contribution to the praxiological understanding of education

  Jobst, Solvejg (2021)
 • Konturen erziehungsissenschaftlicher Migrationsforschung - Eine Einführung

  Jobst, Solvejg, Baros, Wassilios, Gugg, Ricarda, Theurer, Thomas (2020)
 • Cultural hegemony and intercultural educational research – some reflections

  Jobst, Solvejg, Skrobanek, Jan (2020)
 • Bildungsherausforderungen in der globalen Migrationsgesellschaft: Kritische Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung

  Jobst, Solvejg, Wassilios, Baros, Gugg, Ricarda, Theurer, Thomas (2020)
 • MIMY internal working paper on the concept of “liquid integration” regarding vulnerable migrant youth adjustment

  Skrobanek, Jan, Jobst, Solvejg, Grabovska, Izabela, Ryan, Louise (2020)
 • Vis alle