Professor

Solvejg Jobst

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er professor i pedagogikk og faglig leder av ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser".

Jeg forsker og underviser på

 • komparativ pedagogisk forskning
 • danningsteori
 • utdanning og sosial ulikhet
 • migrasjon og utdanning
 • interkulturell pedagogikk
 • lærerforskning
 • internasjonalisering
 • vitenskapsteori,     
 • Kritische Erziehungswisseschaft
 • praxeologisk (pedagogisk) forskning
 • pedagogisk sosiologi.

HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​ --- Website: www.pioneered-project.eu 

 

 

Underviser i

 • ph.d.-program "studier av danning og didaktiske praksiser" og Pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen (eks.: danningsteori, praksisteori, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, interkulturell pedagogikk, pedagogisk sociologi,lærerprofesjon)

Forskar på

 • danning og sosiale ulikhet, danningsteori, interkulturell og internasjonal danning, profesjonsforskning, danning i et globalt perspektiv, utdanningspolitikk, komparativ danningsforskning

Forskargrupper

 • HORIZON2020: Pioneering Policies and Practices Tackling Educational Inequalities in Europe​​​​​​​                                                       Website: www.pioneered-project.eu                                                           
 • ​​​​​​​Forskningscluster: Kritisk og praksisorientert danningsforskning

Publikasjonar

 • Konturen erziehungsissenschaftlicher Migrationsforschung - Eine Einführung

  Jobst, Solvejg, Baros, Wassilios, Gugg, Ricarda, Theurer, Thomas (2020)
 • Cultural hegemony and intercultural educational research – some reflections

  Jobst, Solvejg, Skrobanek, Jan (2020)
 • Bildungsherausforderungen in der globalen Migrationsgesellschaft: Kritische Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung

  Jobst, Solvejg, Wassilios, Baros, Gugg, Ricarda, Theurer, Thomas (2020)
 • MIMY internal working paper on the concept of “liquid integration” regarding vulnerable migrant youth adjustment

  Skrobanek, Jan, Jobst, Solvejg, Grabovska, Izabela, Ryan, Louise (2020)
 • La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!

  Biseth, Heidi, Lenz, Claudia, Leming, Tove, Huang, Lihong, Anker, Trine, Erdal, Silje Førland, Sæther, Elin, Kvamme, Ole Andreas, Korbøl, Karsten, Kristiansen, Aslaug, Mathé, Nora Elise Hesby, Wistrøm, Øyvind, Aamaas, Åsmund, Madsen, Janne, Roos, Merethe, Eriksen, Kristin Gregers, Hofmann, Andrea, Hope, Christine, Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin, Abtahi, Yasmine, Johnsen-Høines, Marit, Gøtze, Peter, Kacerja, Suela, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Jobst, Solvejg, Berdinesen, Hein, Skårås, Merethe, Sæverot, Herner, Lippe, Marie von der, Moldrheim, Solveig (2019)
 • Vis alle