To elevar i klasserommet

Pioneered

Høgskulen på Vestlandet er en del av det EU-finansierte forskningsprosjekt PIONEERED som har som mål å fremme likere kår for barn og unge på alle nivå av utdanningssystemet i Europa.

Forskergruppeleder: 

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Forskergruppemedlemmer: 

Vitskapleg assistent
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Vitskapleg assistent
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Stipendiat
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Stipendiater: 

Stipendiat
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Assosierte medlemmer: 

Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
TOA Inst. for ped., religion og samfunns

Eksterne medlemmer: 

Jan Skrobanek

Joakim Jensen