To elevar i klasserommet

Pioneered

Høgskulen på Vestlandet er en del av det EU-finansierte forskningsprosjekt PIONEERED som har som mål å fremme likere kår for barn og unge på alle nivå av utdanningssystemet i Europa.