Stipendiat

Lamin Andre Kvaale-Conateh

Arbeids- og kompetanseområde

Doktorgradsstipendiat ved ph.d.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar. Lærerutdannet og har tidligere jobbet som kontaktlærer i grunnskolen.

Arbeider for tiden med en avhandling om sosial utjevning i grunnopplæringen. Prosjektet handler om det utdanningspolitiske målet om å motvirke sosial ulikhet i samfunnet gjennom skolen, og hvordan lærere forholder seg til denne politikken i sin praksis.

Studien er en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet PIONEERED, som utforsker praksiser som har til hensikt å motvirke sosial ulikhet innen utdanning i Europa. 

Forskar på
 • Sosial utjeving i grunnopplæringen
 • Forholdet mellom utdanningspolitikk og lærerprofesjonen
 • Fagfornyelsen - LK20
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Social Equalization in Norwegian School Policy and Teacher Practice

  (2024)
 • Kunnskapsløftet

  Kvaale-Conateh, Lamin Andre, Burner, Tony (2024)
 • «Skolen har jo som mandat å utjevne sosial ulikhet» – lærerpraksis i en utjevningspolitisk kontekst

  Kvaale-Conateh, Lamin Andre, Jobst, Solvejg (2024)
 • Metodologiske utfordringer med forskning på «mangfold» i utdanningskontekster

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Kvaale-Conateh, Lamin Andre, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Gjør lærerprofesjonen uerstattelig

  (2023)
Vis alle