Postdoktor

Grethe Nina Hestholm

Arbeids- og kompetanseområde

Allmennpedagogikk, yrkespedagogikk, pedagogisk filosofi, erfaringslæring, praksiserfaringar, praksisteori- og filosofi, læringsmiljø, danning, demokrati, makt, kreativitet, kjønnsforskning, mm. Deltar i forskingsklynga Kritisk og praksisorientert danningsforsking og i det EU-finansierte forskingsprosjektet Pioneered; Pioneering policies and practices tackling educational inequalities in Europe.

Underviser i
 • Pedagogikk
Forskar på
 • Filmdokumentarisk refleksjon omkring yrkespraksisar
 • Korleis danningsteori og kjønnsteori kan utfylle kvarandre
 • Filosofisk pedagogikk og pedagogisk filosofi
 • Korleis praksis utløyser læring
 • Kritiske perspektiv på pensumet i obligatorisk skule
Forskargrupper

​​​​​​Research in Learning and Teaching (RiLT)

Lived Democracy

Publikasjonar

 • Danning og utdanning i bedrift

  (2022)
 • Danning og utdanning i eit praksisfellesskap. Samtalar med tømrar og lærling.

  (2022)
 • Myndig og kyndig i praksis.

  (2022)
 • Uteklasserom hjelper elevane med motivasjonen.

  (2022)
 • Profesjonsdagar om overgang frå ungdomsskulen til vidaregåande opplæring, 1 GLU 5-10, HVL

  Sandal, Ann Karin, Hestholm, Grethe Nina (2022)
 • Vis alle