Førsteamanuensis

Grethe Nina Hestholm

Arbeids- og kompetanseområde

Allmennpedagogikk, yrkespedagogikk, pedagogisk filosofi, erfaringslæring, praksiserfaringar, praksisteori- og filosofi, læringsmiljø, danning, demokrati, makt, kreativitet, kjønnsforskning, mm. Deltar i forskingsklynga Kritisk og praksisorientert danningsforsking og i det EU-finansierte forskingsprosjektet Pioneered; Pioneering policies and practices tackling educational inequalities in Europe.

Underviser i
  • Pedagogikk
Forskar på
  • Filmdokumentarisk refleksjon omkring yrkespraksisar
  • Korleis danningsteori og kjønnsteori kan utfylle kvarandre
  • Filosofisk pedagogikk og pedagogisk filosofi
  • Korleis praksis utløyser læring
  • Kritiske perspektiv på pensumet i obligatorisk skule
Forskargrupper

​​​​​​Research in Learning and Teaching (RiLT)

Lived Democracy