Postdoktor

Grethe Nina Hestholm

Arbeids- og kompetanseområde

Allmennpedagogikk, yrkespedagogikk, pedagogisk filosofi, erfaringslæring, praksiserfaringar, praksisteori- og filosofi, læringsmiljø, danning, demokrati, makt, kreativitet, kjønnsforskning, mm.

Underviser i

 • Pedagogikk

Forskar på

 • Praksis

Forskargrupper

Publikasjonar

 • «Det handlar om personlege kvalitetar, og viljen til å møtast på tvers av skoleslaga.» Ungdomsskulepraksisen på PPUY: Eit utforskande møte mellom to kunnskapskulturar.

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Grethe Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene.

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Mot ein kunnskapsdemokratisk grunnskule

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Å trekke om ein stol og trekke inn teoriar om kunnskap

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • ”Øivind (14) er skoleflink. Og skolelei. Flere satsinger skulle gjøre ungdomsskolen mer praktisk og elevene mer motivert. Hva gikk galt?”

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Vis alle