Postdoktor

Grethe Nina Hestholm

Arbeids- og kompetanseområde

Allmennpedagogikk, yrkespedagogikk, pedagogisk filosofi, erfaringslæring, praksiserfaringar, praksisteori- og filosofi, læringsmiljø, danning, demokrati, makt, kreativitet, kjønnsforskning, mm.

Underviser i

 • Pedagogikk

Forskar på

 • Praksis

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Danning og utdanning i bedrift

  Hestholm, Grethe Nina (2022)
 • Danning og utdanning i eit praksisfellesskap. Samtalar med tømrar og lærling.

  Hestholm, Grethe Nina (2022)
 • Profesjonsdagar om overgang frå ungdomsskulen til vidaregåande opplæring, 1 GLU 5-10, HVL

  Sandal, Ann Karin, Hestholm, Grethe Nina (2022)
 • «Det handlar om personlege kvalitetar, og viljen til å møtast på tvers av skoleslaga.» Ungdomsskulepraksisen på PPUY: Eit utforskande møte mellom to kunnskapskulturar.

  Hestholm, Grethe Nina (2021)
 • Grethe Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene.

  Hestholm, Grethe Nina (2021)